Puheterapeuttiliitto laatii lausuntoja, tiedotteita ja kannanottoja logopediaan, puheterapiaan ja kuntoutukseen liittyen. Tiedotteita laaditaan yhteiskunnallisen keskusteluun osallistuen ja siihen tässä ajassa reagoiden. Kannanottoja ja lausuntoja jaetaan jäsenille lehdessä, kotisivuilla ja sähköpostitse, ja suuremmalle yleisölle niin perinteisen kuin sähköisen median välityksellä.

Vuosi 2024

Puheterapeuttinen arviointi etäyhteyden kautta

Vuosi 2023

Kannanotto puheterapiapalvelujen hoitotakuusta 1.9.2023 alkaen

Puheterapeuttiliiton tavoitteet eduskuntavaaleihin 2023

Akavan 10 sote-liiton hallitusohjelmatavoitteet 2023

Vuosi 2022

Avoin kirje hyvinvointialueiden vaikuttajille

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n päivitetty suositus puheterapiapalvelujen järjestämisestä

Vuosi 2021

Suomen Puheterapeuttiliiton hallituksen vastine artikkeliin ”Musiikkiterapia ja musiikin käyttö neurologisten erityislasten kuntoutuksessa” (Sätilä, Ruhalahti, Hilpinen & Luukkonen, Duodecim 2020;136(23), 2625–2632).

Vuosi 2020

Suositus puheterapiasta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n suositus puheterapiapalvelujen järjestämisestä

Arviointi ja puheterapeuttisten testien käyttäminen etäyhteydellä poikkeusaikana

Lukivaikeudet ovat myös puheterapeuttien asia

Vuosi 2019

Akavan 13 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestön yhteinen hallitusohjelmakannanotto

Puheterapeuttiliiton linjaus sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä

Suomen Puheterapeuttiliiton hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2019-2023

Vuosi 2018

Kannanotto logopedian koulutuspaikkamäärän lisäämisestä

Suomen Puheterapeuttiliiton kannanotto kuntoutuspalvelujen kilpailutukseen

Aluehallintovirasto antoi huomautuksen puheterapian aliresursoinnista

Lasten kommunikoinnin kuntoutus vaarassa

Suomen Puheterapeuttiliiton hallituksen ja ammattieettisen lautakunnan kannanotto etäpuheterapiaan

Laatu ja vaikuttavuus kulkevat käsi kädessä

Ihmisyyteen ei tarvita puhetta

Vuosi 2017

Dysfagiatiedote Kun syödessä yskittää …

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n kannanotto: Puheterapia – liian vähän liian harvoin ei ole vaikuttavaa kuntoutusta

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n suositus: Puheterapia perustason sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vuosi 2016

Lausunto koskien Kuntoutuksen uudistamiskomitean asettamispäätöstä (STM 033:00/2016) ja siihen liittyvää muistiota (STM 1.9.2016)

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n kannanotto tuettuun kirjoittamiseen eli fasilitoituun kommunikointiin

Vuosi 2015

Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n ja logopedian oppiaineen (Helsinki,Tampere, Oulu, Åbo) edustajien lausunto Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -suosituksesta-suositus

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä