Puheterapeuttiliiton jäsenyyttä voivat hakea Suomessa laillistetut puheterapeutit tai puheterapeutiksi opiskelevat henkilöt.

Liitolla on sekä varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä että kannatusjäseniä. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyä Suomessa laillistettu puheterapeutti.

Liiton opiskelijajäseneksi voidaan kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyä puheterapeutiksi opiskeleva henkilö, jolla ei kuitenkaan ole liiton kokouksissa äänioikeutta. Valmistuttuaan puheterapeutti voi olla opiskelijajäsenenä puoli vuotta.

Puheterapeuttiliiton jäseneksi pääset täyttämällä oheisen jäsenlomakkeen.

Puheterapia-alasta kiinnostuneet henkilöt voivat liittyä Puheterapeuttiliiton kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenet saavat Puheterapeutti-lehden sekä Puheterapeuttien Kustannus Oy:n koulutukset ja tuotteet jäsenetuhintaan.

Jäsenmaksut

  • Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 1,25 % ansiotulosta.
  • Palkansaajan maksimimaksu vuodessa on 492,00 € ja päätoimisen ammatinharjoittajan maksimimaksu on 408,00 €.
  • Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa.
  • Eläkeläisjäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Mikäli eläkeläisjäsen haluaa painetun Puheterapeutti-lehden, jäsenmaksu on 50,00 euroa vuodessa.
  • Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.
  • Yhteisökannatusjäsenmaksu on 500 euroa vuodessa.

Tervetuloa mukaan liittoon ja sen toimintaan!