20.4.2021
Etäkoulutus

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

Lisätietoja
21.4.2021
Verkkokoulutus

Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

Lisätietoja
22.4.2021
Helsinki, etäosallistuminen mahdollista

Kuntoutuminen, taitojen siirtyminen arkeen: taustalla toiminnanohjaus!

Lisätietoja
30.4.2021
Etäyhteydellä

ICF-LUOKITUS KÄYTÄNNÖSTÄ TEORIAAN

Lisätietoja
3.5.2021
Etäkoulutus

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Lisätietoja
5.5.2021
Verkkoseminaari

Asiantuntijatyön työaikakysymykset

Lisätietoja
6.5.2021
Helsinki

Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue

Lisätietoja
6.5.2021
Webinaari

Kommunikointia kaikille – AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä

Lisätietoja
7.5.2021
Oulu

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Lisätietoja
7.5.2021
Helsinki, etäosallistuminen mahdollista

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
14.5.2021
Helsinki

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Lisätietoja
17.5.2021
Etäkoulutus Zoom -verkkoympäristössä

Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus

Lisätietoja
18.5.2021
Etäkoulutus

Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen

Lisätietoja
20.5.2021
Verkkoseminaari

AVH-päivät

Lisätietoja
20.5.2021
Helsinki

Refluksi moniammatillisena haasteena lapsilla ja aikuisilla

Lisätietoja
20.5.2021
verkkokoulutus

Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus

Lisätietoja
27.5.2021
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -webinaari

Lisätietoja
9.6.2021
Etäkoulutus

Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa

Lisätietoja
9.6.2021
Helsinki

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus vastavalmistuneille

Lisätietoja
9.6.2021
Etäkoulutus

Selective Mutism – Evidence-Based Practices

Lisätietoja
25.8.2021
Etäkoulutus

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa

Lisätietoja
26.8.2021
Digital conference

8th Nordic Conference on Feeding Disorders in Infancy and early Childhood

Lisätietoja
2.9.2021
Oulu

KIINNOSTAAKO OMFT-TERAPIA JA ERITYISESTI SE, MITEN PURENNASTA VOIDAAN NÄHDÄ HYVÄT JA HUONOT KIELEN LEPOASENNOT JA NIELEMISTEKNIIKAT?

Lisätietoja
7.9.2021
Savonlinna

KIINNOSTAAKO OMFT-TERAPIA JA ERITYISESTI SE, MITEN PURENNASTA VOIDAAN NÄHDÄ HYVÄT JA HUONOT KIELEN LEPOASENNOT JA NIELEMISTEKNIIKAT?

Lisätietoja
16.9.2021
Turku

VOIMAVARAKESKEINEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖN KOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE

Lisätietoja
27.9.2021
Oulu

LAPSEN KUNTOUTUMINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA

Lisätietoja
28.9.2021
Etäkoulutus

Kuntouttajan työssäjaksamisen työkalupakki

Lisätietoja
10.11.2021
Helsinki

MIKÄ HYÖDYTTÄÄ? KUINKA NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAPA OHJAA PÄÄTÖKSENTEKOA TERAPIATYÖSKENTELYSSÄ?

Lisätietoja