22.9.2023
Espoo

Aikuisneurologisen puheterapian lisäopinnot

Lisätietoja
22.9.2023
etäkoulutus

Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat

Lisätietoja
22.9.2023
Zoom-ympäristö

Miksi lapsi vastustaa – PDA, uhmakas vai jotain muuta?

Lisätietoja
25.9.2023
Oulu

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Lisätietoja
29.9.2023
etäkoulutust

Kuntoutustyön kuormitustekijät ja kuntouttajan hyvinvointi

Lisätietoja
2.10.2023
etäkoulutus

Refluksi lasten syömisvaikeuksien takana

Lisätietoja
3.10.2023
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II

Lisätietoja
4.10.2023
Webinaarisarja

Tunne- ja turvataidot lasten ja nuorten kuntoutuksessa

Lisätietoja
5.10.2023
etäkoulutus

Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen

Lisätietoja
6.10.2023
Helsinki

Myofunktionaalinen terapia- Livekurssi

Lisätietoja
9.10.2023
Etäyhteydellä

SOSIAALINEN KOMMUNIKAATIO: LASTEN ARVIOINTIMENETELMÄT

Lisätietoja
10.10.2023
Barcelona, Spain

6th International Comprehensive Cleft Care Workshop (CCCW)

Lisätietoja
13.10.2023
Zoom-alusta

Mentalisaatio kuntouttajan mielessä

Lisätietoja
16.10.2023
Oulu

Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
16.10.2023
Tampere

VoiceWell®-hoitajakoulutus 2023

Lisätietoja
16.10.2023
Zoom-alusta

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -koulutus

Lisätietoja
19.10.2023
Helsinki

PRT-koulutus

Lisätietoja
25.10.2023
Helsinki

Monikulttuuriset asiakkaat terapiassa

Lisätietoja
27.10.2023
Zoom-alusta

Mentalisaatio kuntouttajan mielessä

Lisätietoja
2.11.2023
Helsinki

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Lisätietoja
3.11.2023
Helsinki

Valikoiva puhumattomuus – puherohkeuden vahvistaminen

Lisätietoja
3.11.2023
etäyhteydellä

Kieli, puhe ja aivot – perusteet

Lisätietoja
8.11.2023
Helsinki

Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen

Lisätietoja
9.11.2023
Zoom-alusta

Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen

Lisätietoja
10.11.2023
Helsinki

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe!

Lisätietoja
10.11.2023
Zoom-yhteydellä

”Miksei se pysy paikallaan” – lapsen itsesäätelyn haasteet arjessa

Lisätietoja
14.11.2023
Lahti

Saavutettavan kommunikaation tekniikat -koulutus

Lisätietoja
15.11.2023
Helsinki

Syömisen terapiasta

Lisätietoja
17.11.2023
Helsinki

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
17.11.2023
Helsinki

Havainnoidaan lisää!

Lisätietoja
17.11.2023
Zoom-yhteydellä

”Miksei se pysy paikallaan” – lapsen itsesäätelyn haasteet arjessa

Lisätietoja
17.11.2023
Tampere

Trauma ja kieli

Lisätietoja
20.11.2023
Varkaus

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Lisätietoja
24.11.2023
Zoom-alusta

Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen

Lisätietoja
24.11.2023
Espoo

Lasten kerrontataidot – Näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Lisätietoja
1.1.2024
Verkkokoulutus

PRT (Pivotal Response Training) -menetelmän perusteet osaksi autismikirjon kuntoutusta

Lisätietoja
26.1.2024
Tampere

Koulutus lasten varhaisesta kuulon ja puhekielen kuntoutuksesta

Lisätietoja
12.3.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Lisätietoja
18.3.2024
Oulussa

Traumatietoinen puheterapia

Lisätietoja
19.3.2024
Helsinki

Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen

Lisätietoja
16.4.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II

Lisätietoja
23.4.2024
Etäyhteydellä

ICF-LUOKITUS KÄYTÄNNÖSTÄ TEORIAAN

Lisätietoja