28.9.2021
Etäkoulutus

Kuntouttajan työssäjaksamisen työkalupakki

Lisätietoja
28.9.2021
Etäkoulutus

RALLA-menetelmäkoulutus – keskity lapsen leikkiin

Lisätietoja
28.9.2021
webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II

Lisätietoja
28.9.2021
Etäkoulutus

RALLA-menetelmäkoulutus – keskity lapsen leikkiin

Lisätietoja
1.10.2021
Helsinki

Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue

Lisätietoja
1.10.2021
Webinaari

Ryhmäkuntoutus

Lisätietoja
5.10.2021
Etäkoulutus

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

Lisätietoja
8.10.2021
Helsinki

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe koulutus

Lisätietoja
8.10.2021
Helsinki

Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa

Lisätietoja
12.10.2021
Etäkoulutus

Moninainen oirekuva on aivovammakuntoutuksen haasteena

Lisätietoja
13.10.2021
Etäyhteydellä

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky

Lisätietoja
14.10.2021
Online Composium

Narrative Language and Digital Literacy Around the World-Helping Clinicians Know What to Do

Lisätietoja
15.10.2021
Oulu

Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Lisätietoja
19.10.2021
Etäkoulutus

Ryhmäkuntoutus -koulutussarja

Lisätietoja
22.10.2021
Oulu

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
28.10.2021
Helsinki

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
28.10.2021
Etäkoulutus

Kerronnan pulmat: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

Lisätietoja
3.11.2021
Zoom-webinaari

Alle kouluikäisten änkytysterapia – Mistä on pienen lapsen änkytysterapia tehty?

Lisätietoja
8.11.2021
Etäkoulutus

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus

Lisätietoja
11.11.2021
Etäkoulutus

Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen

Lisätietoja
11.11.2021
Etäyhteydellä

Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat

Lisätietoja
11.11.2021
Helsinki

Kuntoutusyrittäjäpäivät

Lisätietoja
15.11.2021
Zoom-sovellus

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille

Lisätietoja
19.11.2021
Helsinki

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
23.11.2021
Etäkoulutus

Etäkuntoutus -koulutussarja

Lisätietoja
23.11.2021
Etäkoulutus

PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa?

Lisätietoja
25.11.2021
osa lähiopiskelua ja osa etäyhteydellä

Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja 2021-2022

Lisätietoja
29.11.2021
Zoom-sovelluksella

Dysartria: logopedinen arviointi ja kuntoutus

Lisätietoja
3.12.2021
Jyväskylä

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
14.12.2021
Etäkoulutus

Aikuisten AAC -koulutus

Lisätietoja
Jatkuva ilmoittautuminen
Verkkokurssi

Puhemotoriikan perusteet

Lisätietoja
Jatkuva ilmoittautuminen
Verkkokurssi

Tavoitteenasettelun ABC

Lisätietoja
Jatkuva ilmoittautuminen
Verkkokurssi

Mitä kaikkien terapeuttien pitäisi tietää syömispulmien selättämisestä

Lisätietoja
28.1.2022
Zoom

Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa

Lisätietoja