27.8.2022
Zoom-etäyhteys/Vantaa

Aksenttimetodi Ääniterapiassa

Lisätietoja
1.9.2022
Helsinki

Musa tuntuu! Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki

Lisätietoja
2.9.2022
Zoom

Mentalisaatio kuntouttajan mielessä

Lisätietoja
2.9.2022
Helsinki

Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue

Lisätietoja
2.9.2022
Helsinki

Luovasti loruleikkien ja laulupiirtäen (sis. Laulupiirtämisen perusteet, taso I)

Lisätietoja
5.9.2022
Zoom-alusta

Tutustuminen SCA™ -viitekehykseen: Esteetön kohtaaminen ja saavutettava kommunikaatio aikuisasiakkailla terveydenhuollossa, osa 1

Lisätietoja
15.9.2022
Hybridi

Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC

Lisätietoja
16.9.2022
Helsinki

Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa

Lisätietoja
27.9.2022
Espoo

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille

Lisätietoja
28.9.2022
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Lisätietoja
29.9.2022
Hybridi

Auditiivisverbaali terapiamenetelmä

Lisätietoja
30.9.2022
Zoom

Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa

Lisätietoja
30.9.2022
Helsinki

Myobrace-koulutus – käytännön vinkkejä myofunktionaalisten kojeiden käyttöön

Lisätietoja
30.9.2022
Oulu

Lasten kerrontataidot – Näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Lisätietoja
5.10.2022
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Osa II

Lisätietoja
5.10.2022
Etäkoulutus

Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat

Lisätietoja
7.10.2022
Tampere

Kansainvälinen konferenssi ME/CFS ja Long COVID – Hoito ja kuntoutus

Lisätietoja
7.10.2022
Helsinki

ADHD ja perhevuorovaikutus

Lisätietoja
17.10.2022
Helsinki

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Lisätietoja
2.11.2022
Helsinki

GAS-tavoitteiden luominen lapsille, joilla on puheen ymmärtämisen vaikeuksia

Lisätietoja
4.11.2022
Tampere

Leikkisyysteoria lasten terapiassa

Lisätietoja
7.11.2022
Zoom-alusta

Tutustuminen SCA™ -viitekehykseen: Esteetön kohtaaminen ja saavutettava kommunikaatio aikuisasiakkailla terveydenhuollossa, osa 2

Lisätietoja
18.11.2022
Helsinki

Laulupiirtäminen prosessityökaluna ja erityislapsen tukena (taso II)

Lisätietoja
18.11.2022
Tampere

KIELIHÄIRIÖ JA MONIKIELISYYS – HAASTEET ARVIOINNISSA JA DIAGNOSTIIKASSA

Lisätietoja
14.12.2022
Itävalta hybridikongressi

World Congress for Neurorehabilitation – Austria, December 2022

Lisätietoja
20.8.2023
Uusi-Seelanti

32nd World Congress of the IALP

Lisätietoja