1.6.2020
Helsinki

Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen

Lisätietoja
4.6.2020
Helsinki

Terapeutin tunteet ja stressinsäätely – miten tukea omaa jaksamista? osa 2

Lisätietoja
24.8.2020
Helsinki

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

Lisätietoja
27.8.2020
Tallinna

Understanding Developmental Language Disorders and Pragmatic Disorders. From Theory to Practice”

Lisätietoja
1.9.2020
Helsingissä

GAS-menetelmän käyttäminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa

Lisätietoja
3.9.2020
Vantaa, Tikkurila

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille

Lisätietoja
4.9.2020
Oulu

GAS-menetelmän käyttäminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa

Lisätietoja
7.9.2020
Oulu

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

Lisätietoja