1.8.2024
verkkokoulutus

PRT (Pivotal Response Training)-menetelmän perusteet

Lisätietoja
2.8.2024
Tampere

VoiceWell®-hoitajakoulutus 2024

Lisätietoja
15.8.2024
Online

Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat

Lisätietoja
19.8.2024
Joensuu

Lasten puhehäiriöiden arviointi ja kuntoutus -koulutus (Speech Sound Disorders (SSD) in Children: Classification and Treatment Guidelines)

Lisätietoja
22.8.2024
Online

Vuorovaikutus kuntouttajana ja kuntoutuksen kohteena

Lisätietoja
23.8.2024
Helsinki

Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen

Lisätietoja
23.8.2024
Webinaari

Vanhempilähtöisen varhaisen kielellisen kuntoutuksen monet ulottuvuudet

Lisätietoja
23.8.2024
Helsinki

Vauvan motorisen kehityksen arviointi AIMS-testin avulla

Lisätietoja
30.8.2024
Verkkokoulutus

SOSIAALINEN KOMMUNIKAATIO: LASTEN ARVIOINTIMENETELMÄT

Lisätietoja
9.9.2024
in a virtual space

The International Developmental Language Disorder Research Conference

Lisätietoja
9.9.2024
Helsinki, Metropolia

Sensorisen integraation perusteet -johdanto (A-osa)

Lisätietoja
12.9.2024
Online

Auttajan ja auttamisen rajat

Lisätietoja
13.9.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Lisätietoja
17.9.2024
Etä- ja lähitoteutus

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Lisätietoja
20.9.2024
Etäkoulutus

Tunnetaidot kuntoutusterapiassa

Lisätietoja
20.9.2024
Koulutus toteutetaan etäyhteydellä.

Keinoja lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukemiseen puheterapiassa (2 op)

Lisätietoja
24.9.2024
Helsinki

SOS Approach to Feeding -koulutus

Lisätietoja
25.9.2024
Helsinki

Interventioklinikka

Lisätietoja
27.9.2024
Zoom

SYÖMISEN HAASTEET AUTISMIKIRJON LAPSILLA JA NUORILLA

Lisätietoja
1.10.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Osa II

Lisätietoja
3.10.2024
Oulu

Lasten audiologian päivät

Lisätietoja
17.10.2024
Hybridi

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
25.10.2024
Helsinki

Valikoiva puhumattomuus – puherohkeuden vahvistaminen

Lisätietoja
25.10.2024
Helsinki

Valikoiva puhumattomuus – puherohkeuden vahvistaminen

Lisätietoja
1.11.2024
Online

Toiminnanohjaus terapiassa: Jatkokoulutus

Lisätietoja
4.11.2024
Oulu

Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen

Lisätietoja
6.11.2024
Online

Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen

Lisätietoja
7.11.2024
Online

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky

Lisätietoja
8.11.2024
Verkkokoulutus

MINÄKIN OSALLISTUN: NÄIN TUET LEIKKI-IKÄISTEN JA PIENTEN KOULULAISTEN SOSIAALISEN KOMMUNIKAATION TAITOJA

Lisätietoja
8.11.2024
Tampere

Kielioppi keskiössä – näkemyksiä omaksumisesta ja pohdintaa kuntoutuksesta

Lisätietoja
11.11.2024
Online

Aistisäätely ja lasten syömisvaikeudet

Lisätietoja
20.11.2024
Online

Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat

Lisätietoja
21.11.2024
Etäkoulutus

Monikielisen lapsen kielellinen vaikeus

Lisätietoja
21.11.2024
Online

Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen – Jatkokoulutus

Lisätietoja
2.12.2024
Verkkokoulutus

JAETUT HETKET: NÄIN TUET PIENTEN LASTEN SOSIAALISEN KOMMUNIKAATION PERUSTAITOJA

Lisätietoja
2.12.2024
Online

Refluksi lasten syömisvaikeuksien takana

Lisätietoja
11.12.2024
Online

Toiminnanohjaus terapiassa

Lisätietoja
Verkkokoulutus

PRT (Pivotal Response Training) -menetelmän perusteet osaksi autismikirjon kuntoutusta

Lisätietoja
Jatkuva koulutus
Verkkokurssi

Puhemotoriikan perusteet

Lisätietoja
Jatkuva koulutus
Verkkokurssi

Mitä kaikkien terapeuttien pitäisi tietää syömispulmien selättämisestä

Lisätietoja
Jatkuva koulutus
Verkkokurssi

Tavoitteenasettelun ABC – verkkokurssi

Lisätietoja
15.1.2025
Helsinki

Leikkiterapiakoulutus puheterapeuteille vuonna 2025

Lisätietoja