11.12.2019
Helsinki

Foniatrian asiakkaan oma kokemus – kuntoutumistarina

Lisätietoja
12.12.2019
Webinaari

Turvaverkko yrittäjälle WEBINAARI, osa 3: Työaikalaki uudistuu

Lisätietoja
12.12.2019
Helsinki

Osuuskuntayrittäjyys–koulutus

Lisätietoja
13.12.2019
Jyväskylä

KIELIJÄNNE tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

Lisätietoja
9.1.2020
Tampere

Manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen osana kasvojen, äänen, hengityksen, suun- ja purennanalueen kuntoutusta

Lisätietoja
21.1.2020
Helsinki

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

Lisätietoja
23.1.2020
Tampere

THERAPY THROUGH COACHING

Lisätietoja
31.1.2020
Vaasa

McNeill Dysphagia Therapy Program course

Lisätietoja
6.2.2020
Helsinki

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Lisätietoja
7.2.2020
Helsinki

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Lisätietoja
10.2.2020
Joensuu

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

Lisätietoja
12.2.2020
Helsinki

Lämmin suorapuheisuus sopimuksen tekemisen, muutokseen motivoinnin ja sitouttamisentyökaluna puheterapiassa

Lisätietoja
20.2.2020
Oulu

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
20.2.2020
Helsinki

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Lisätietoja
4.3.2020
Helsinki

Muotoile parempaa palvelua, 3op

Lisätietoja
12.3.2020
Jyväskylä

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Lisätietoja
12.3.2020
Espoo

ÄNKYTYS OSANA ELÄMÄÄ: KOHTAAMINEN JA ARVIOINTI

Lisätietoja
13.3.2020
Espoo

Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen terapiasta

Lisätietoja
16.3.2020
Helsinki

Kuntoutusyrittäjän ABC

Lisätietoja
16.3.2020
Helsinki

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

Lisätietoja
27.3.2020
Helsinki

Mitä vikaa syömisessä?

Lisätietoja
31.3.2020
Helsinki

Kuntoutusyrittäjän talousosaaminen

Lisätietoja
3.4.2020
Turku

Turvattomuudesta turvallisuuteen

Lisätietoja
16.4.2020
Helsinki

Terapeutin tunteet ja stressinsäätely – miten tukea omaa jaksamista? osa 1

Lisätietoja
24.4.2020
Helsinki

Kuvakommunikointi kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa

Lisätietoja
1.6.2020
Helsinki

Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen

Lisätietoja
4.6.2020
Helsinki

Terapeutin tunteet ja stressinsäätely – miten tukea omaa jaksamista? osa 2

Lisätietoja