11.3.2024
Seinäjoki

Lasten syömispulmat ja niiden hoito

Lisätietoja
12.3.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Lisätietoja
14.3.2024
Hybridi

Kuntoutus NYT 24

Lisätietoja
18.3.2024
Oulussa

Traumatietoinen puheterapia

Lisätietoja
19.3.2024
Helsinki

Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen

Lisätietoja
21.3.2024
Online

Kiintymyssuhteet asiakastyössä

Lisätietoja
22.3.2024
Lahti

Musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa

Lisätietoja
8.4.2024
Online

Kuntoutusyrittäjän Lean-ajattelu

Lisätietoja
8.4.2024
Kuopio

Muistisairas puheterapiassa

Lisätietoja
10.4.2024
Online

Kuntoutustyön kuormitustekijät ja kuntouttajan hyvinvointi

Lisätietoja
10.4.2024
Webinaari

Aivovamman moniammatillinen kuntoutus – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen -webinaari

Lisätietoja
11.4.2024
Seinäjoki

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille

Lisätietoja
11.4.2024
Helsinki

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT

Lisätietoja
12.4.2024
Helsinki

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
12.4.2024
Hybridi

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
12.4.2024
Helsinki

Afasian kuntoutustutkimusyhdistyksen koulutus – Ryhmäpuheterapian mahdollisuuksia ja menetelmiä

Lisätietoja
16.4.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II

Lisätietoja
18.4.2024
Etäkoulutus

EDA/PDA -piirteinen lapsi terapiassa

Lisätietoja
18.4.2024
Joensuu

Lasten kerrontataidot – Näkökulmia kehitykseen, haasteisiin ja kuntoutukseen

Lisätietoja
19.4.2024
Helsinki

Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lasten puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
23.4.2024
Etäyhteydellä

ICF-LUOKITUS KÄYTÄNNÖSTÄ TEORIAAN

Lisätietoja
15.5.2024
Online

Toiminnanohjaus terapiassa

Lisätietoja
20.5.2024
Helsinki

Vanhempien sensitiivisyys ja perhevuorovaikutus vauva- ja taaperoiässä CARE-Index ajattelu ohjenuorana

Lisätietoja
22.5.2024
verkkokoulutus

PRT (Pivotal Response Training)-menetelmän perusteet

Lisätietoja
23.5.2024
Jyväskylä

Puheterapeuttipäivät 2024

Lisätietoja
28.5.2024
Turku

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Lisätietoja
4.6.2024
Webinaari

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä

Lisätietoja
6.6.2024
Hybridi

Encouraging Communication and Language from Autistic Children and Others with Minimal Verbal Abilities

Lisätietoja
6.6.2024
Webinaari

Positiva metoder – effektiv habilitering och inlärning för autistiska barn

Lisätietoja
7.6.2024
Helsinki

Apusanamenetelmä suomea omaksuvien lasten puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
11.6.2024
Seinäjoki

Afasian, kommunikaation ja nielemisvaikeuksien huomiointi terveydenhuollon palveluissa

Lisätietoja
13.6.2024
Helsinki

Valikoiva puhumattomuus – puherohkeuden vahvistaminen

Lisätietoja
1.8.2024
verkkokoulutus

PRT (Pivotal Response Training)-menetelmän perusteet

Lisätietoja
23.8.2024
Helsinki

Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen

Lisätietoja
23.8.2024
Webinaari

Vanhempilähtöisen varhaisen kielellisen kuntoutuksen monet ulottuvuudet

Lisätietoja
9.9.2024
in a virtual space

The International Developmental Language Disorder Research Conference

Lisätietoja
13.9.2024
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla

Lisätietoja
20.9.2024
Etäkoulutus

Tunnetaidot kuntoutusterapiassa

Lisätietoja
24.9.2024
Helsinki

SOS Approach to Feeding -koulutus

Lisätietoja
25.10.2024
Helsinki

Valikoiva puhumattomuus – puherohkeuden vahvistaminen

Lisätietoja
Verkkokoulutus

PRT (Pivotal Response Training) -menetelmän perusteet osaksi autismikirjon kuntoutusta

Lisätietoja
15.1.2025
Helsinki

Leikkiterapiakoulutus puheterapeuteille vuonna 2025

Lisätietoja