1.8.2021
Verkkokurssi

Puhemotoriikan perusteet

Lisätietoja
1.8.2021
Verkkokurssi

Tavoitteenasettelun ABC

Lisätietoja
1.8.2021
Verkkokurssi

Mitä kaikkien terapeuttien pitäisi tietää syömispulmien selättämisestä

Lisätietoja
16.8.2021
Verkkokurssi

Lasten etenevät neurologiset sairaudet

Lisätietoja
17.8.2021
Etäkoulutus

Aivot ja Mieli – käyttäytymisneurologiaa terveydenhuollon ammattilaisille

Lisätietoja
19.8.2021
Etäyhteydellä

Mitä vikaa syömisessä?

Lisätietoja
20.8.2021
Helsinki

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe koulutus

Lisätietoja
25.8.2021
Etäkoulutus

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa

Lisätietoja
26.8.2021
Digital conference

8th Nordic Conference on Feeding Disorders in Infancy and early Childhood

Lisätietoja
27.8.2021
Vaasa

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
3.9.2021
Jyväskylä

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe koulutus

Lisätietoja
7.9.2021
Webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -webinaari

Lisätietoja
10.9.2021
Helsinki

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
10.9.2021
Etäyhteydellä

Syömisen terapiasta

Lisätietoja
16.9.2021
Turku

VOIMAVARAKESKEINEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖN KOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE

Lisätietoja
24.9.2021
Zoom

Mentalisaatio kuntouttajan mielessä

Lisätietoja
27.9.2021
Oulu

LAPSEN KUNTOUTUMINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA

Lisätietoja
28.9.2021
Etäkoulutus

Kuntouttajan työssäjaksamisen työkalupakki

Lisätietoja
28.9.2021
Etäkoulutus

RALLA-menetelmäkoulutus – keskity lapsen leikkiin

Lisätietoja
28.9.2021
webinaari

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, osa II

Lisätietoja
28.9.2021
Etäkoulutus

RALLA-menetelmäkoulutus – keskity lapsen leikkiin

Lisätietoja
1.10.2021
Helsinki

Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue

Lisätietoja
5.10.2021
Etäkoulutus

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät

Lisätietoja
8.10.2021
Helsinki

Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe koulutus

Lisätietoja
8.10.2021
Helsinki

Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa

Lisätietoja
12.10.2021
Etäkoulutus

Moninainen oirekuva on aivovammakuntoutuksen haasteena

Lisätietoja
13.10.2021
Etäyhteydellä

Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky

Lisätietoja
15.10.2021
Oulu

Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

Lisätietoja
22.10.2021
Oulu

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
28.10.2021
Helsinki

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Lisätietoja
8.11.2021
Etäkoulutus

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus

Lisätietoja
10.11.2021
Helsinki

MIKÄ HYÖDYTTÄÄ? KUINKA NDT/BOBATH -LÄHESTYMISTAPA OHJAA PÄÄTÖKSENTEKOA TERAPIATYÖSKENTELYSSÄ?

Lisätietoja
19.11.2021
Helsinki

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
3.12.2021
Jyväskylä

Hei havainnoidaan lisää! Syventävä havainnointipäivä

Lisätietoja
28.1.2022
Zoom

Lapsen mentalisaatiokehityksen tukeminen kuntoutuksessa

Lisätietoja