Opiskelijatoimikunta toimii yhdyssiteenä puheterapeutiksi opiskelevien logopedian opiskelijoiden ja Puheterapeuttiliiton välillä. Opiskelijatoimikunta tekee aloitteita ja esityksiä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden puheterapeuttien edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Liiton hallitus kuulee opiskelijatoimikuntaa tehdessään päätöksiä asioista, jotka koskevat opiskelijoita ja vastavalmistuneita puheterapeutteja.

Opiskelijatoimikuntaan kuuluu yhteensä kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä kaikista logopedian opetusta tarjoavasta kuudesta yliopistosta.

Yhteystiedot

Suvi Mäkinen
Puheenjohtaja
suvi.lofgren@gmail.com