Markkinointiohjeen tarkoituksena on luoda puheterapeuteille yhteiset markkinoinnin pelisäännöt. Laadukkaalla ja eettisesti kestävällä markkinoinnilla voidaan vahvistaa ammattitaitoista ja luotettavaa kuvaa puheterapeuttien ammattikunnasta ja sen tuottamista palveluista.

Puheterapiapalvelujen markkinoinnin tulee antaa asiakkaille oikea ja luotettava kuva palveluntuottajan tarjoamista palveluista. Asiakkaan tulee voida varmistua etukäteen, että palvelut ovat asianmukaisia ja että ne vastaavat hänen tarpeitaan.