Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä, vaikka yhteiskunnallisesti tarkasteltuna työmarkkinat ovat vaikeassa tilanteessa. Koska puheterapeutteja on edelleen palveluntarpeeseen nähden liian vähän, suurin uhka puheterapeutin työssä ovat uupuminen liiallisen työmäärän takia.

Palkkatietoa

Puheterapeuttiliitto tekee vuosittain palkkakyselyn kaikille niille sektoreille, joilla liiton jäseniä työskentelee. Kysely lähetetään hyvinvointialueilla, yksityisellä työnantajalla, valtiolla, ja yliopistosektorilla työskenteleville jäsenille. Ammatinharjoittajille lähetetään samassa yhteydessä oma ansiokysely.

Palkkakyselyn tulosten pohjalta on laadittu Puheterapeuttiliiton palkkasuositus, johon voit tutustua sivun oikealta puolelta. Palkkakyselyistä laadittuja artikkeleita pääset lukemaan sivun liitteistä.

Mikäli olet jäsen ja kiinnostuit tarkemmista tiedoista palkkakyselyyn liittyen, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Heta Piirtoon.