Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja tulee säilymäänkin hyvänä, vaikka alueellisia eroja työtilanteessa onkin. Työpaikoissa riittää valinnanvaraa: kunnat, valtio, yksityissektori tai ammatinharjoittaminen.

Työikäisiä laillistettuja puheterapeutteja on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) rekisterissä 1923 (31.12.2017). Vaikka kaikki eivät toisiaan tunnekaan, vallitsee puheterapeuttien välillä tiivis kollegiaalisuus. Kollegan auttaminen ja neuvominen kuuluvat ammattikuvaan.

Puheterapeuttiliiton palkkatutkimuksen mukaan puheterapeutin keskimääräinen kokonaisansio kuntasektorilla syksyllä 2017 oli 3422 euroa kuukaudessa. Puheterapeuttiliiton suositus vähimmäisperuspalkaksi eli alin mahdollinen puheterapeutin tehtäväkohtainen palkka kuntasektorilla on 3650 euroa.

Puheterapeuttiliitto on keskusjärjestö AKAVAn jäsenjärjestö. Puheterapeuttiliiton omistama Puheterapeuttien Kustannus Oy järjestää alan täydennyskoulutusta ja julkaisee ammatillisia julkaisuja.