Suomen Puheterapeuttiliitto on jäsenenä EU-maiden puheterapeuttiliittojen yhteistyöelimessä CPLOL:ssä (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l´Union Européenne). CPLOL:ään kuuluu 32 jäsenmaata ja 35 liittoa.

CPLOL:n ylin päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu kerran kahdessa vuodessa. Yleiskokoukseen osallistuu kaksi edustajaa jokaisesta jäsenmaasta. Käytännön toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä varapuheenjohtajaa, sihteeri ja taloudenhoitaja. Varsinainen työskentely tapahtuu kahdessa komiteassa, koulutusasioita hoitavassa komiteassa ja ammattiasioita hoitavassa komiteassa.