Suomen Puheterapeuttiliitto on jäsenenä EU-maiden puheterapeuttiliittojen yhteistyöjärjestö ESLAssa (European Speech and Language Therapy Association). ESLAan kuuluu 27 jäsenmaata ja 30 liittoa.

ESLAn ylin päättävä elin on yleiskokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Yleiskokoukseen osallistuu yksi edustaja jokaisesta liitosta. Käytännön toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-6 jäsentä eri jäsenmaista. Varsinainen työskentely tapahtuu hallituksen jäsenten vetämissä työryhmissä (task forces). Työryhmien työskentelyaika on noin yksi kalenterivuosi ja jäsenet niihin valitaan jäsenmaista hakukuulutuksilla. Kaikki ESLAn toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.