Tämän kansallisen suosituksen tarkoituksena on tukea asiantuntijoita puheterapiakuntoutuksen tarpeen ja määrän arvioinnissa. Suosituksen tavoitteena on edistää yhtenäisiä käytänteitä valtakunnallisesti ja vahvistaa lasten ja nuorten tasa-arvoa puheterapiakuntoutuksen suhteen.

Suositus koskee alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Se on tarkoitettu kaikille niille tahoille, jotka arvioivat puheterapian tarvetta ja määrää sekä päättävät puheterapian myöntämisestä.

Suositus koskee kaikkea puheterapiatarpeen arviointia kunnallisesti/hyvinvointialueilla tuotetusta puheterapiapalvelusta Kansaneläkelaitoksen (KELA) kustantamaan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Suositus on tarkoitettu pohjaksi moniammatilliselle keskustelulle, ja se tarjoaa perusteita päätöksenteon tueksi. Suositusta voivat hyödyntää esimerkiksi kuntouttava ja arvioiva puheterapeutti sekä puheterapian tarvetta arvioivat ja kertamääristä päättävät muut ammattilaiset.

Suosituksesta on mahdollista antaa palautetta oheisen lomakkeen kautta.