Suomen Puheterapeuttiliitossa tehdään tutkimustietoon perustuvia kuntoutussuosituksia eri asiakasryhmien puheterapiapalveluista.

Änkytyksen kuntoutus-suositus osa II valmistui syksyllä 2023.

Afasian kuntoutus-suositus valmistui keväällä 2022.

Änkytyksen kuntoutus-suositus Osa I valmistui vuonna 2021.

Millaista näyttöä on olemassa etäpuheterapian vaikuttavuudesta ja soveltuvuudessa eri häiriöryhmien kuntoutukseen -selvitys valmistui vuonna 2019.

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutuksen suositus valmistui vuonna 2016. Suosituksen valmistumisen ajankohtana kehityksellisestä kielihäiriöstä käytettiin diagnoosinimikettä kielellinen erityisvaikeus.