Suomen Puheterapeuttiliitossa tehdään tutkimustietoon perustuvia kuntoutussuosituksia eri asiakasryhmien puheterapiapalveluista.

Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksen suositus valmistui vuonna 2016.

Millaista näyttöä on olemassa etäpuheterapian vaikuttavuudesta ja soveltuvuudessa eri häiriöryhmien kuntoutukseen -selvitys valmistui vuonna 2019.