Suomen Puheterapeuttiliitossa tehdään tutkimustietoon perustuvia kuntoutussuosituksia eri asiakasryhmien puheterapiapalveluista. Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutuksen suositus valmistui vuonna 2016.

Kielellinen erityisvaikeus

Tutkimusyhteenvedot