Yhteiskunnallinen ja ammatillinen vaikuttaminen

Puheterapeutit ovat suurimmassa osassa terveydenhuollon organisaatioita pieni, mutta korkeasti koulutettu asiantuntijaryhmä. Vaikka jokaisen työelämä ja työpaikka on ainutlaatuinen, jaamme monia yhteisiä haasteita. Joukossa on voimaa ja yhdessä paikassa saavutettu edistys on tärkeää saada jaettua ja monistettua muissa työyhteisöissä ja tilanteissa. Työsuhteisiin ja asiakkuuksiin liittyvät asiat ovat kuitenkin useimmiten salassapidettäviä ja tiukasti normitettuja asioita, jolloin vaikuttaminen ja jakaminen ei voi tapahtua vaikuttavasti ja turvallisesti ainoastaan somealustoilla. Mediavaikuttamisen lisäksi pitkäjänteinen vaikuttamistyö lakeihin ja säädöksiin jo niiden valmisteluvaiheessa on yhtä tärkeää kuin kannan ottaminen valmiisiin lakiluonnoksiin. Tähän kaikkeen me puheterapeutit tarvitsemme omaa yhteisöä, Puheterapeuttiliittoa. Tiimiytymällä ja harkittujen kumppanuuksien avulla meillä on kokoamme suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa ammattikunnan edunvalvonnan kannalta tärkeisiin asioihin.

Ammatillisen edunvalvonnan saralla olemme työstäneet Hyvät Puheterapiakäytännöt julkaisuja. Tämän työn tarkoituksena on nostaa esiin puheterapian vaikuttavuus ja vaikuttaa kuntoutuksen saamaan rahoitusosuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Neuvonta

Saat liitosta ammatillista ja työsuhteen ehtoihin tai yrittäjyyteen liittyvää neuvontaa isoihin ja pieniin asioihin toimit sitten työsuhteessa, ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Tarvittaessa konsultoimme kysymyksessäsi asiaan perehtynyttä lakimiestä.

Oppaat

Ammatinharjoittajan perusohjeisto
Puheterapian suomi-englanti-suomi sanakirja
Palkkaopas
Kirjaamisopas
TVA-opas

Eversheds – Lakineuvontaa yksityiselämän asioissa

Puheterapeuttiliiton jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä puhelinneuvontaa yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa.

Vakuutuksia

Palkansaaja-asemassa olevat jäsenet vakuutetaan heidän niin halutessaan Erityiskoulutettujen Työttömyyskassassa työttömyyden varalta. Jäsen tekee päätöksen työttömyyskassaan liittymisestä liittoon liittymisen yhteydessä.

Liitto on ottanut varsinaisille jäsenilleen ja työttömyyskassaan kuuluville opiskelijajäsenilleen ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Yrittäjäjäsenten osalta vakuutuksessa on rajoituksia, jotka liittyvät yritysmuotoihin ja työllistämiseen.

Oikeusturvavakuutus kattaa palvelussuhteen ehtoihin ja ammattiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Vastuuvakuutus antaa turvaa tuottamuksesta johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden varalta tilanteisiin, joissa työssään ja ammatissaan toimiessaan voi joutua korvausvelvolliseksi aiheutuneista henkilö- tai esinevahingoista.

Ammatinharjoittajajäsenet voivat lisäksi liittyä Puheterapeuttiliiton ryhmäpotilasvahinkovakuutukseen. Vakuutettuina voivat olla kaikki liiton jäsenet, jotka toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai osakeyhtiömuotoisen yrityksen osakkaana. Vakuutus kattaa vakuutetun osakkaan harjoittaman puheterapeuttitoiminnan vain, jos liiton jäsen toimii yksin ainoana terveydenhuollon ammattilaisena yksin omistamassaan yrityksessä.

Ammatinharjoittajille liitto tarjoaa lisäksi asiakkaan tapaturmavakuutuksen. Vakuutuksesta korvataan, jos puheterapeutin asiakkaalle tulee terapian yhteydessä sattuneesta tapaturmasta hoitokuluja. Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla. Vakuutus on voimassa Suomen Puheterapeuttiliiton yrittäjäjäsenille. Yrittäjäjäsenillä tarkoitetaan itsenäisiä ammatinharjoittajia tai yhtiömuotoisesti toimivia yrittäjiä.

Apurahoja ja stipendejä

Suomen Puheterapeuttiliitto jakaa 400 € arvoisia Pro gradu -stipendejä opiskelijajäsenille tutkielman tekemistä varten kaksi kertaa vuodessa. Stipendejä on jaossa vuosittain 20. Hakukuulutukset julkaistaan Puheterapeutti-lehdessä.

25-vuotisjuhlarahastosta jaetaan jäsenille apurahoja puheterapia-alaa edistävään tutkimukseen, koulutukseen ja julkaisutoimintaan. Liiton hallitus päättä apurahojen jakamisen aikataulusta.

Liiton paikallisosastojen on mahdollista anoa paikallisosastomäärärahan lisäksi rahoitusta erilaisia puheterapeuttien ja puheterapian näkyvyyttä lisäävien hankkeiden toteuttamiseksi.

Lehti

Puheterapeutti-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Puheterapeutti-lehti kannetaan paperisena kotiisi. Voit lukea lehteä myös kotisivuilla pdf-muotoisena sekä selata kattavaa lehtiarkistoa menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä.

Alennuksia ja muita etuuksia

Puheterapeuttien Kustannus

Puheterapeuttien Kustannus Oy:n koulutukset ja julkaisut jäsenhintaan. Puheterapeuttien Kustannus järjestää vuosittain kaksipäiväiset täydennyskoulutuspäivät. Yrittäjille järjestetään tarpeen mukaan myös erillisiä koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi Puheterapeuttiliiton paikallisosastot järjestävät vuosittain 1-3 koulutusta. Koulutustiedot löydät täältä ja Puheterapeuttien Kustannuksen nettikaupassa on tietoa myynnissä olevista tuotteista.

Suomen Yrittäjät

Yhteistyön myötä jäsenliittojen yrittäjäjäsenet voivat hankkia itselleen Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin 140 €/vuosi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen Yrittäjien jäsenetuihin, mutta se ei sisällä jäsenyyttä sen paikallisyhdistyksissä.

ELLI Early Learning

Puheterapeuttiliiton jäsenet saavat ELLI Early Learning Oy:n normaalihintaisista tuotteista 6 % alennuksen.

Danske Bank

Danske Bank tarjoaa jäsenillemme asuntolaina-, sijoituspalvelu- ja vastavalmistuneen etuja. Tutustu etuihin täällä!

Professio

Profession järjestämät kuntoutus-aiheiset koulutukset  – 20 % alennuksella.

Pohjola Vakuutus Oy

Jäsenet saavat vakuutuksia itselleen ja perheelleen jäsenhintaan Pohjola Vakuutus Oy:stä.

Muumimaailma

Kahden päivän liput Muumimaailmaan yhden päivän hinnalla!
Oikeuttaa yhden henkilön sisäänpääsyn kahtena peräkkäisenä päivänä.

Member +

Palveluun on kerätty jäsenille suunnattuja kiinnostavia etuja ja palveluita. Sivuston sisältö muuttuu kausittain kulloisenkin teeman mukaan. Löydät palvelusta kiinnostavia etuja mm. matkustamisen saralta. Palveluun on pyritty ottamaan mukaan vain sellaisia etuja, joiden uskotaan tuottavan akavalaisille jäsenille lisäarvoa.

Jäsenedut.fi

www.jäsenedut.fi -sivustolta löytyy laaja valikoima tarjouksia etuja eri palveluista ja tuotteista.