Puheterapeuttien edunvalvoja

Tuemme jäseniämme, jotta he voivat tarjota korkealaatuisia puheterapiapalveluita asiakkailleen
elämän kaikissa vaiheissa. Huolehdimme puheterapeuttien ammatillisista, koulutuksellisista ja
palvelussuhteisiin liittyvistä ehdoista. Tällä hetkellä liittoon kuuluu lähes 2000 puheterapeuttia tai
sellaiseksi opiskelevaa ja jäsenmäärämme kasvaa tasaisesti.