Suomen Puheterapeuttiliitto on puheterapeuttien edunvalvonnasta vastaava ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1966. Valvomme ja edistämme jäseniemme yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. Edustamme jäseniämme näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä, toimimme puheterapeuttien kollegiaalisena yhdyssiteenä sekä edistämme puheterapeuttien ammattitaitoa ja asiantuntemuksen hyödyntämistä. Lisäksi edistämme kansallisesti puheterapian harjoittamista ja puheterapeuttien kansainvälistä yhteistyötä. Puheterapeuttiliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

Puheterapeuttiliitto:

  • valvoo puheterapeuttien ammatillisia ja työsuhteisiin liittyviä etuja
  • toimii asiantuntijana puheterapeuttien ammatillisissa asioissa
  • laatii suosituksia ja kannanottoja
  • kehittää ja valvoo perus-, erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutusta
  • on mukana kansainvälisessä toiminnassa puheterapeuttien eurooppalaisen yhteistyöjärjestön (ESLA) kautta
  • tarjoaa eri sektoreilla työskenteleville puheterapeuteille kollegiaalisen tukiverkoston ja foorumin ammattitaidon ja osaamisen jakamiselle sekä kehittämiselle esimerkiksi paikallisosasto- sekä valiokunta- ja työryhmätoiminnan kautta
  • valvoo puheterapeuttien ammattitoiminnan eettisyyttä
  • suunnittelee ja kehittää täydennyskoulutusta ja ammatillista materiaalia omistamansa Puheterapeuttien Kustannus Oy:n avulla
  • organisoi puheterapeuttien toimintaa koskevaa julkista ja sisäistä tiedottamista.

Puheterapeuttiliiton jäsenet pähkinänkuoressa

jäsenet yhteensä 1916
opiskelijat 271
hyvinvointialueilla 523
yksityissektorilla 398
ammatinharjoittajina 423
muut 301

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä kautta maan. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien puheterapeuttien määrä on viime vuosina lisääntynyt. Puheterapeuttien valtakunnallisen jakautumisen suhteen on olemassa huomattavia alueellisia eroja, ja etenkään pienillä paikkakunnilla puheterapiapalveluja ei välttämättä ole lainkaan saatavilla.