Finlands Talterapeutförbund är ett fackförbund som ansvarar för talterapeuternas intressebevakning. Förbundet grundades år 1966. Vi bevakar och främjar våra medlemmars samhälleliga, ekonomiska, yrkesmässiga och utbildningsrelaterade intressen. Vi representerar våra medlemmar i gemensamma frågor inom dessa områden, fungerar som en kollegial mellanlänk för talterapeuter och arbetar för att främja talterapeuters yrkeskunskap samt utnyttjandet av professionell sakkunskap. Vi främjar också idkandet av talterapi nationellt, samt det internationella samarbetet talterapeuter emellan. Talterapeutförbundet hör till centralorganisationen Akava.

Talterapeutförbundet:

  • bevakar talterapeuters intressen gällande yrket och anställningsförhållanden
  • fungerar som sakkunnig i yrkesrelaterade frågor gällande talterapeuter
  • formulerar rekommendationer och ställningstaganden
  • utvecklar och övervakar grund-, specialiserings- och forskarutbildningar samt fortbildningar
  • deltar i internationell verksamhet via den europeiska samarbetsorganisationen för talterapeuter (CPLOL)
  • erbjuder ett kollegialt nätverk för talterapeuter inom olika sektorer, samt ett forum för delning och utveckling av yrkeskunskap exempelvis via verksamhet i lokalavdelningar, utskott och arbetsgrupper
  • övervakar etiskheten i talterapeuternas arbetsverksamhet
  • planerar och utvecklar fortbildning och yrkesrelaterat material med hjälp av Puheterapeuttien Kustannus Oy, som ägs av förbundet
  • organiserar allmän och intern kommunikation gällande talterapeutärenden

Talterapeutförbundets medlemmar i ett nötskal

Medlemmar sammanlagt 1986
studerande 304
anställd hos välfärdsområdet 530
anställda inom privatsektorn 432
yrkesutövare 443
övriga 277

Läget inom talterapeuternas sysselsättning är bra i hela landet. Antalet talterapeuter som är verksamma som självständiga yrkesutövare har ökat under de senaste åren. Det finns märkbara skillnader i fördelningen av talterapeuter i olika områden i Finland, och speciellt i små orter är det möjligt att talterapiservice inte alls finns tillgängligt.