Kielioppi keskiössä – näkemyksiä omaksumisesta ja pohdintaa kuntoutuksesta

Kielioppi on olennainen kielen osa-alue, joka näyttäytyy kaikkialla puheessa ja kirjoituksessa. Kielioppia omaksutaan koko ajan muun kielenaineksen mukana. Koulutuspäivän mittaan pohdimme kieliopin olemusta käyttölähtöisen teorian näkökulmasta. Seuraamme tyypillistä kielenkehitystä kieliopin näkökulmasta ja perehdymme myös siihen, minkälaisia kieliopillisia piirteitä on havaittu suomenkielisillä henkilöillä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Tältä pohjalta mietimme yhdessä, miten olemassa olevaa tietoa voisi soveltaa puheterapiassa lasten taitojen kartoitukseen ja mitä annettavaa tutkimustiedolla olisi kuntoutuksen näkökulmasta.

Järjestäjä: Sisä-Suomen paikallisosasto
Paikka: Tampere, Museokeskus Vapriikin auditorio 
Aika: 8.11.2024 kello 8.30-16.00

Kouluttajat

Lea Nieminen, FT, kielentutkija on pitkän linjan yliopistolainen, jonka kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset alut: morfosyntaktisen kehityksen alkutaival ja sen arviointiin käytettävien tutkimusmenetelmien soveltaminen suomen kieleen sekä luki-taitojen oppiminen moninaisine kehityspolkuineen. Nykyisessä työssään tutkimuskoordinaattorina Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa hän yhdistää kielitietämystään digitaalisen pelimaailman mahdollisuuksiin. Työn alla on uusi suomenkielinen oppimispeli luku- ja kirjoitustaidon oppimisen alkuvaiheen tueksi.          

Leila Paavola, dosentti, johtava puheterapeutti on akateemiseen maailmaan kallellaan oleva logopedian sekatyöläinen, joka on työskennellyt ison osan työurastaan ylipistossa alan tutkijana ja opettajana. Hänen erityistä osaamisalaansa ovat varhainen vuorovaikutus, varhaiset kommunikointi- ja kielelliset taidot, niissä esiintyvä vaihtelu ja niiden taustatekijät sekä kuntoutus. Tieteellisen tiedon valjastaminen palvelemaan käytännön puheterapiatyötä on yksi tärkeistä Leilan työn tavoitteista. Nykyisin hän työskentelee johtavana puheterapeuttina Terveystalo Kuntoutuspalveluissa.

Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella

Lisätietoja muista koulutuksista löydät koulutusta-sivustolta.