Lainsäädännössä edellytetään, että puheterapeutin sijaisena toimivalla opiskelijalla tulee olla 2/3 opinnoista suoritettuna. Puheterapeuttiliitto katsoo myös, että näiden opintojen tulee ehdottomasti sisältää pitkän harjoittelun opintojakso. Puheterapeuttiliiton hallitus ja ammattieettinen lautakunta on antanut asiasta suosituksensa.