Vuoden 2020 aikana toteutettiin GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa -hanke.

Hankkeen tavoitteena oli tarkastella ja syventää puheterapeuttien osaamista GAS-menetelmän soveltamisessa sekä kehittää GAS-menetelmän soveltamista logopedisessä viitekehyksessä osana kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi tavoitteena oli parantaa GAS-menetelmän luotettavuutta yhtenäistämällä puheterapeuttien tapoja käyttää menetelmää.

Hankkeen aikana toteutettiin koulutus, jonka luento-osuuksien videotallenteet löytyvät oheisista linkeistä.

Lisäksi hankkeen aikana kerättiin anonyymejä GAS-tavoitteita asteikkoineen. Tämä Puheterapeuttien GAS-ideapankki löytyy oheisesta linkistä.

GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa -julkaisu on ilmestynyt. Julkaisun löydät oheisesta linkistä.