Har du frågor angående ditt medlemskap? Här kan du finna svar på de vanligaste frågorna som kommit in till Talterapeutförbundets kansli.

Problem på arbetsplatsen

Förändrade medlemsuppgifter

Medlemskap

Medlemsavgifter

Specialutbildades arbetslöshetskassa

Yrkesutövning

Försäkringar som medlemsförmån

Puheterapeuttien Kustannus Oy

Sök en talterapeut

 

 • Problem på arbetsplatsen

Jag har ett problem på arbetsplatsen som jag behöver hjälp med. Kan förbundet hjälpa mig med detta?

I problemsituationer är förtroendemannen på din arbetsplats den närmaste hjälpen. Förbundets verksamhetsledare ger råd och hjälper i alla situationer i arbetslivet. Som medlem i förbundet får du hjälp med intressebevakningen i form av rådgivning för personer i anställningsförhållanden, företagare och studerande av verksamhetsledare Heta Piirto, tel. 040 505 2019 eller heta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi. Ni kan också komma överens om tidpunkten för er diskussion per epost. Tveka inte på att kontakta förbundet, det är din medlemsförmån!

Jag behöver hjälp med att formulera min lönebegäran, vem skall jag kontakta?

Som medlem i förbundet får du information om lönesättningen i de olika sektorerna från den årliga löneundersökningen samt från lönerekommendationerna som granskas årligen, vilka finns på medlemssidorna. Förbundets verksamhetsledare Heta Piirto diskuterar gärna lönesättningsfrågor och ger råd angående dem, tel. 040 505 2019 eller heta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi.

 • Förändrade medlemsuppgifter

Dina medlemsuppgifter bör vara uppdaterade i medlemsregistret så att du kan försäkra att dina medlemsförmåner såsom försäkringarna och medlemskapet i arbetslöshetskassan är i kraft. Som medlem är du själv pliktskyldig att hålla dina uppgifter uppdaterade, eftersom vi inte får informationen någon annanstans ifrån.

Jag har flyttat, vart skall jag meddela min nya adress?

Du kan göra förändringar i dina medlemsuppgifter direkt med blanketten Egna uppgifter som finns på medlemssidorna. Ifall du inte lyckas logga in på medlemssidorna kan du kolla punkten Hur loggar jag in på medlemssidorna?. Vid behov kan du gärna kontakta förbundets kansli, toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Det har skett förändringar i mitt anställningsförhållande, vart skall jag meddela om det?

Uppdaterad information om arbetet bör finnas i dina medlemsuppgifter och behövs också för ditt medlemskap i arbetslöshetskassan. Vänligen meddela om förändrade arbetsplatsuppgifter elektroniskt med blanketten Egna uppgifter som finns på medlemssidorna. Ifall du inte lyckas logga in på medlemssidorna kan du kolla punkten Hur loggar jag in på medlemssidorna?. Vid behov kan du kontakta förbundets kansli, toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.
Ifall din arbetsgivare hittills har betalat medlemsavgiften direkt från lönen, vänligen kom ihåg att lämna in en ny fullmakt till din nya löneräknare. Vänligen observera också att lokalavdelningen bestäms enligt arbetsplatsens adress, så det är möjligt att lokalavdelningen byts i och med arbetsbytet. Läs mer om lokalavdelningarna här.

Jag får inte förbundets elektroniska meddelanden! Vad skall jag göra?

Kontrollera först att epostadressen som du har meddelat till förbundets medlemsregister är i kraft. Detta kan du göra med blanketten Egna uppgifter som finns på medlemssidorna. Med blanketten kan du uppdatera dina medlemsuppgifter. Om du inte lyckas logga in på medlemssidorna kan du kolla punkten Hur loggar jag in på medlemssidorna?. Vid behov kan du kontakta förbundets kansli, toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Kolla också för säkerhets skull skräppost- mappen i din epost.

Jag får inte Puheterapeutti- tidningen, hur skall jag göra?

Kontrollera först att epostadressen som du har meddelat till förbundets medlemsregister är i kraft. Detta kan du göra med blanketten Egna uppgifter som finns på medlemssidorna. Med blanketten kan du uppdatera dina medlemsuppgifter. Om du inte lyckas logga in på medlemssidorna kan du kolla punkten Hur loggar jag in på medlemssidorna?. Vid behov kan du kontakta förbundets kansli, toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

 • Medlemskap

Hur loggar jag in på medlemssidorna?

Som medlem i Talterapeutförbundet kan du logga in på medlemssidorna här.
För att kunna logga in behöver du:

 • Ett användarnamn, som är ditt medlemsnummer eller epostadressen dit förbundet skickar medlemsinfo elektroniskt.
 • Ett lösenord som du själv kan skapa.

Ange ett nytt lösenord

Vid det här laget behöver du den e-postadress som du har angett att du vill ha föreningens elektroniska bulletiner till. Den e-postadress du uppger till föreningen fungerar som en identifierare som gör att du kan skapa ett lösenord.

Länken som krävs för att ställa in lösenordet beställs i din e-post från länken ”LÖSENORD FÖRLÖRT?” på tjänstens inloggningssida.

Om din e-postadress har ändrats, meddela först förbundskansliet den nya adressen via e-post. När adressen har ändrats kan du förnya ditt lösenord efter en dag.

Genom att logga in på medlemssidorna får du också ta del av det låsta innehållet och materialet som förbundet framställt för sina medlemmar, och du kan också uppdatera dina medlemsuppgifter där. Ifall du har problem med inloggningen, vänligen kontakta förbundets kansli toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Hur blir jag medlem?

Du kan ansöka om medlemskap direkt med medlemsblanketten, ifall du är en i Finland legitimerad talterapeut eller logopedistuderande. I andra fall är du välkommen som understödande medlem!

Du kan skanna eller ta en bild av den ifyllda blanketten och skicka den per epost till adressen toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Vänligen använd i sådana fall säker epost. Du kan också be oss att skicka ett säkert meddelande, toimisto@puheterapeuttilitto.fi, som du kan svara på och på så sätt skicka din information på ett dataskyddat sätt. Du kan också skicka in din ansökan per post till förbundets kansli på adressen Finlands talterapeutförbund rf, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors.

Mer information om att ansöka om medlemskap hittar du här. Välkommen med som medlem!

Mitt epost- meddelande innehåller känslig information, hur skall jag göra?

Ifall ditt meddelande innehåller information som bör dataskyddas, såsom personsignum, kan du be oss att skicka ett säkert meddelande som du sedan kan svara på. På så sätt får du informationen skickad till oss på ett dataskyddat sätt. Skicka begäran om en säker epostkontakt till adressen toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Jag är en nyutexaminerad talterapeut! Hur kan jag ansöka om ordinarie medlemskap efter utexamineringen?

Gratulerar för utexamineringen!
Du kan förbli studerandemedlem i högst sex månaders tid efter utexamineringen. Efter det bör du ansöka om ordinarie medlemskap, vilket försäkrar att du erhåller de viktiga förmånerna samt möjligheten att delta i förbundsmöten med rösträtt. Du kan ansöka om ordinarie medlemskap direkt via medlemsblanketten.

Skriv ut ansökningsblanketten och skicka den ifyllda blanketten antingen skannad eller som bild per epost till adressen toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Vänligen använd en säker epostkontakt, vilken du också kan få av oss vid begäran. Du kan också skicka in blanketten per post till förbundets kansli till adressen Finlands talterapeutförbund rf, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors.

Ifall du efter utexamineringen inleder ett lönearbete utan att ansöka om ordinarie medlemskap, så är du inte försäkrad i fall av arbetslöshet, oberoende av eventuella betalningar till arbetslöshetskassan under studietiden. I sådana fall är medlemmens medlemsavgifter inte i ordning enligt arbetslöshetskassan. Förbundets förmåner är inte heller i kraft efter att tidsfristen efter utexamineringen gått ut.

I medlemsblanketten står det ”Jag ansluter mig via förbundet som medlem till arbetslöshetskassan för lönetagare”, vad betyder det?

Som löntagarmedlem kan du frivilligt ansluta dig till Specialutbildades arbetslöshetskassa, vars årsavgift ingår i din medlemsavgift. Från arbetslöshetskassan får du inkomstrelaterad dagpenning, ifall du blir arbetslös eller vill bli alterneringsledig. Anslutandet sker antingen i samband med att du blir medlem i förbundet, eller senare genom att meddela om det skriftligen till förbundet t.ex. per epost till toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Arbetslöshetskassans förmåner finns till ditt förfogande, då dina medlemsavgifter till förbundet är i ordning. Mer information hittar du här.

Jag har blivit pensionerad, vart meddelar jag?

Gratulerar för pensioneringen! Vid pensionering blir en medlem inte automatiskt pensionärsmedlem. En medlem kan godkännas som pensionärsmedlem på basis av en fritt formulerad skriftlig ansökan. Till ansökan bör bifogas en kopia av pensionsbolagets pensionsbeslut.

Pensionärsmedlemmar är befriade från medlemsavgiften. Ifall du vill ha den tryckta Puheterapeutti- tidningen, är medlemsavgiften 40,00 euro per år. Meddela i din ansökan ifall du vill prenumerera på Puheterapeutti- tidningen.

Jag har några frågor gällande medlemskapet. Vem kan jag diskutera dem med?

Fint att du har frågor! Du kan kontakta oss per telefon eller epost! Våra kontaktuppgifter hittar du här. Ifall du inte är säker på vem av oss du skall kontakta, kan du alltid kontakta oss per epost vid adressen toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Jag skulle vilja veta mera om en medlemsförmån. Vem skall jag kontakta?

Då du är medlem i förbundet har du genast tillgång till personliga förmåner i form av rådgivning, försäkringar, utbildningar och publikationer till medlemspris, rabatt på olika tjänster, material som förbundet har framställt för sina medlemmar, handböcker och forskning, stipendier, understöd och Puheterapeutti- tidningen. Du har också tillgång till telefonrådgivning av jurist i juridiska frågor i privatlivet.

Som medlem i Talterapeutförbundet kan du höra till de Specialutbildades arbetslöshetskassa, vilken ingår i din medlemsavgift. Du kan läsa mer om medlemsförmånerna här.

Då du vill diskutera medlemsförmåner med oss, ta kontakt per epost till toimisto@puheterapeuttiliitto.fi eller per telefon 040 505 2019.

Jag skriver min pro gradu- avhandling, kan jag ansöka om stipendium från förbundet?

Ja det kan du! Talterapeutförbundet understöder årligen 20 studerandemedlemmar i slutskedet av sina grundstudier med ett stipendium. Stipendierna beviljas på basis av ansökan för pro gradu- arbetet. År 2020 var stipendiets värde 400 euro, vilket är mer än alla dina hittills betalda medlemsavgifter. Ansökningen sker två gånger om året och upplysning om ansökningen publiceras i Puheterapeutti- tidningen, i medlemsbrevet och på medlemssidorna. De fritt formulerade ansökningarna med bilagor skall riktas till Talterapeutförbundets styrelse. Ytterligare information och ansökningskriterierna hittar du här.

Kan man ansöka om understöd från förbundet?

Ja, 25- årsjubileumsfonden delar ut understöd för forskning, utbildning och publikationer som främjar talterapibranschen. Förbundets styrelse beslutar om tidtabellen för utdelningen av understöden, och detta meddelas om i Puheterapeutti- tidningen, i medlemsbrevet och på medlemssidorna. Vid behov kontakta gärna: toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Vilken är min lokalavdeldning och vad är lokalavdelningsverksamhet?

Som medlem av Talterapeutförbundet tillhör du det lokala förbundet i ditt område, vilket kallas lokalavdelning. Lokalavdelningarna anordnar ofta såväl kostnadsfria som avgiftsbelagda utbildningar samt fritidsevenemang, där du kan träffa kollegor. De har också hand om informeringen mellan medlemmarna och förbundet. Du finns med på lokalavdelningens epostlista, och på så sätt får du information om verksamhet som ordnas.

Din lokalavdelning bestäms enligt din arbetsort. Ifall du byter arbetsplats över områdesgränsen, så byts också lokalavdelningen. En yrkesutövande talterapeut som har mottagning på sin hemadress hör till lokalavdelningen enligt sin hemadress. På samma sätt bestäms studerande- och pensionärsmedlemmars lokalavdelningar enligt hemadressen. Således byts lokalavdelningen ifall man flyttar över områdesgränsen. Ytterligare information om lokalavdelningarna samt kontaktuppgifterna till ordföranden i din lokalavdelning hittar du här.

 • Medlemsavgifter

Man kan betala Talterapeutförbundets medlemsavgift själv, eller så kan den innehållas direkt från lönen. För perioder utan lön kan man ansöka om sänkt medlemsavgift.

Hur stor är min medlemsavgift?

Storleken av medlemsavgiften bestäms enligt ditt medlemskap.

 • Ordinarie medlemmars medlemsavgift är 1,25 % av den beskattningsbara löneinkomsten. Medlemsavgiften är högst 492 euro per år (avgiftstak). Medlemsavgiften kan i helhet dras av i beskattningen. Medlemsavgiften till arbetslöshetskassan ingår alltid i förbundets medlemsavgift, ifall inte annat uttryckligen nämns.
 • En yrkesutövares medlemsavgift är 408 euro per år som fast medlemsavgift (vilket blir 34,00 euro i månaden) eller 1,25 % av förvärvsinkomsten från näringsverksamheten. En kopia av beskattningsbeslutet för beskattningen för föregående år bör skickas till förbundets kansli i september ifall du har betalat mindre än 408 euro i medlemsavgift.
 • Man kan ansöka om sänkt medlemsavgift ifall man är utan lön. Den sänkta medlemsavgiften är 7 euro i månaden. Sänkt medlemsavgift beviljas inte för en kortare period än en månad. Läs mer vid punkten Min löneutbetalning avbryts, eftersom jag inleder en ledighet utan lön, eller om ansökning av sänkt medlemsavgift på medlemssidorna.
 • Studerandemedlemsavgiften är 3 euro i månaden, dvs. 36 euro per år.
 • Pensionärsmedlemmar är befriade från medlemsavgiften. Ifall en pensionärsmedlem vill ha den tryckta Puheterapeutti- tidningen är medlemsavgiften 40 euro per år.
 • Medlemsavgiften för understödande medlemmar är 100 euro per år.
 • Samfund som understödande medlemmar betalar 500 euro per år som medlemsavgift.

Ytterligare information om medlemsavgifterna hittar du på medlemssidorna.

Varför är medlemsavgiften procentbaserad istället för en viss summa?

Talterapeutförbundets, liksom många andra fackförbunds, medlemsavgift är procentbaserad på grund av skillnaderna i olika medlemmars löner och arbetstider. Syftet med en procentbaserad medlemsavgift är att betalningsgrunderna av medlemsavgiften skall vara så jämlika som möjligt mellan olika medlemmar. Ifall en löntagarmedlem arbetar deltid vill förbundet beakta detta i och med den procentbaserade medlemsavgiften. Dessutom uppbärs ingen medlemsavgift för årsinkomster som överskrider 39360 € i året (avgiftstak).

Kan jag dra av medlemsavgiften i beskattningen?

Ja, man kan dra av Talterapeutförbundets medlemsavgift i sin helhet i beskattningen. Avdrag i beskattningen innebär en summa, som dras av från dina beskattningsbara inkomster eller rakt från beskattningen. Avdragen i beskattningen är utgifter, som tas bort från de inkomster som beskattas. Det innebär att din årsinkomst från vilken skatten beräknas, sänks med en summa som motsvarar medlemsavgiften, och på så sätt sänks också skatten. Medlemsavgiften är alltså i verkligheten mindre än den summan du betalar. Vi skickar uppgifterna om medlemsavgifterna årligen till skattemyndigheterna, och dina uppgifter syns på din skattedeklaration.

Hur räknar jag ut min medlemsavgift på 1,25 %?

Räkna ut medlemsavgiften för var månad på basis av den beskattningsbara löneinkomsten för ifrågavarande månad enligt följande formel: Medlemsavgiftsprocenten (1,25) gånger lönen (= den beskattningsbara inkomsten) dividerat med 100.

 • Exempelvis skulle medlemsavgiften för en ordinarie medlem med en beskattningsbar löneinkomst (så kallad bruttolön) på 3500 euro vara: 1,25 x 3500 / 100 = 43,75 €

Du kan räkna ut den månatliga avgiften enligt dina månatliga inkomster, men beakta den maximala medlemsavgiften per år som är 492,00 € (avgiftstak). Kom ihåg att beakta eventuell semesterlön då det gäller sommarmånadernas medlemsavgifter. Medlemmen är ansvarig för korrekt betalning av medlemsavgiften. Läs mer om medlemsavgiften här.

Hur räknar jag ut min medlemsavgift då mina inkomster varierar från månad till månad?

Räkna ut var månads medlemsavgift skilt från ifrågavarande månads beskattningsbara löneinkomst (på basis av löneutdraget eller löneutdragen) enligt följande formel: Medlemsavgiftsprocenten (1,25) gånger den beskattningsbara löneinkomsten dvs. bruttolönen dividerat med 100.

 • Exempelvis är medlemsavgiften av en bruttolön på 3500 euro: 1,25 x 3500 / 100 = 43,75 €

Medlemmen är ansvarig för korrekt betalning av medlemsavgiften. Läs mer om medlemsavgiften här.

Jag önskar att medlemsavgiften innehålls direkt från min lön. Hur skall jag göra?

Arbetsgivarens löneräknare kan innehålla medlemsavgiften direkt från din lön, ifall det finns ett avtal om fullmakt. Då behöver du inte själv räkna ut storleken på din medlemsavgift, utan arbetsgivaren gör det för din del. Fullmakten undertecknas av båda parter, varefter medlemmen behåller ett exemplar, ett exemplar ges till löneräknaren och ett exemplar skickas per post till Talterapeutförbundets kansli. Medlemmen är ansvarig för korrekt betalning av medlemsavgiften och därför rekommenderar vi att regelbundet kontrollera medlemsavgiftsbetalningen i löneutdraget.

Vänligen kom ihåg att fullmaktsavtalet för innehållandet av medlemsavgiften endast gäller en arbetsgivare. Ifall du byter arbetsplats måste du göra ett nytt avtal. Innehållandet av medlemsavgiften börjar följande månad efter att fullmaktsavtalet gjorts.

Hur skall jag göra om jag vill betala min medlemsavgift själv?

Då man betalar själv skall medlemsavgiften betalas en gång i månaden. Räkna ut storleken på medlemsavgiften för var månad på basis av löneutdraget, läs mer under punkten Hur räknar jag ut min medlemsavgift på 1,25 %?.

I januari skickar vi ut en betalningsblankett för betalningen av hela årets medlemsavgifter. Vänligen använd samma referensnummer i alla medlemsavgiftsbetalningar under samma år! Ifall medlemsavgiften innehålls från din lön skall du inte betala medlemsavgiften med betalningsblanketten. Även om medlemsavgiften skulle innehållas från din lön skall du spara betalningsblanketten för eventuellt senare bruk, t.ex. ifall du byter arbetsgivare. Du kan vid behov få referensnumret av oss per epost. Medlemmen ansvarar för korrekt betalning av medlemsavgifterna.

Ifall det av någon orsak känns svårt att räkna ut medlemsavgiften vill vi påminna om möjligheten att ta i bruk en fullmakt.

Hur stor är min medlemsavgift som företagare?

Som yrkesutövare betalar du en medlemsavgift på 408,00 € i året (d.v.s. 34,00 € i månaden) som fast medlemsavift. Alternativt kan du välja att betala en medlemsavgift på 1,25 % av förvärvsinkomsten från näringsverksamheten, i vilket fall en kopia av beskattningsbeslutet för föregående års beskattning bör skickas till förbundets kontor i september, ifall du betalat mindre än 408 euro i medlemsavgifter. Medlemmen är ansvarig för korrekt betalning av medlemsavgifterna.
Läs mer om medlemsavgifterna här.

Hur skall jag göra om jag inte har betalat min medlemsavgift?

Ifall du av någon anledning inte har betalat din medlemsavgift kan du betala summan som fattas och använda pågående års referensnummer. Referensnumret hittar du på betalningsblanketten för betalningen av pågående årets medlemsavgifter som skickats ut i januari. Ifall du inte hittar referensnumret kan du vid behov be om ett nytt referensnummer per epost från toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Ifall det finns oklarheter angående dina medlemsavgifter kan du ta kontakt med förbundets kansli. Tillsammans kan vi hitta det bästa och enklaste sättet att reda ut saken och upprätthålla ditt medlemskap.

Vänligen kom ihåg att försummandet av medlemsavgiften påverkar ditt utkomstskydd, dina medlemsförmåner och tjänster samt dina medlemsförsäkringar. Ifall medlemmens medlemsavgiftsbetalningar inte är i ordning och uppdaterade, är Talterapeutförbundet pliktskyldig att vidta åtgärder på Specialutbildades arbetslöshetskassas och försäkringsbolagens vägnar. Enligt styrelsens regler kan en medlem uteslutas ur förbundet ifall denna underlåtit att betala sina medlemsavgifter i över ett års tid.

Min löneutbetalning avbryts, eftersom jag inleder en ledighet utan lön. När och hur kan jag ansöka om sänkt medlemsavgift?

Du kan ansöka om sänkt medlemsavgift ifall du inte har förvärvsinkomster. Den sänkta medlemsavgiften är 7 euro i månaden. Medlemsavgiften sänks inte för en kortare period än en månad.

Du har rätt till sänkt medlemsavgift exempelvis i följande fall:

 • du erhåller förmåner från arbetslöshetskassan
 • du arbetar inte utan är familjeledig utan lön, vårdledig, sjukpensionerad, sjukledig utan lön, studieledig utan lön, fullgör värnplikten eller vistas utomlands
 • du studerar eller forskar med hjälp av ett skattefritt stipendium

Den sänkta medlemsavgiften skall ansökas om skriftligen med ansökningsblanketten för sänkt medlemsavgift. Skriv ut ansökan och lämna in den ifyllda blanketten med bilagor antingen per post till adressen Finlands talterapeutförbund rf, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors. Du kan också skanna eller ta en bild på ansökan och bilagorna och skicka dem per epost till toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Vänligen använd då en säker epostkontakt, som du kan få av oss vid begäran. Efter att din ansökan har kommit in till förbundets kansli, gör kontorsföreståndaren ett beslut och uträkning av de sänkta medlemsavgifterna. Medlemmen förbinder sig att meddela förbundets kansli genast då det inte längre finns grunder för sänkt medlemsavgift.

Du kan läsa mer om den sänkta medlemsavgiften här.

Jag blir moderskapsledig och fortsätter därefter med vårdledighet, hur ansöker jag om sänkt medlemsavgift?

Du kan ansöka om sänkt medlemsavgift skriftligen med en ansökan om sänkt medlemsavgift. Skriv ut ansökan och lämna in den ifyllda ansökan med bilaga (kopia på beslutet om dagspenning från Fpa) till förbundets kansli per post till adressen Finlands talterapeutförbund rf, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors. Du kan också skanna eller ta en bild på ansökan och bilagorna och skicka dem per epost till toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Vänligen använd då en säker epostkontakt, som du kan få av oss vid begäran. Efter att din ansökan har kommit in till förbundets kansli, gör kontorsföreståndaren ett beslut och en uträkning av de sänkta medlemsavgifterna.

Om du sedan fortsätter med vårdledighet fortsätter inte grunderna för den sänkta medlemsavgiften automatiskt, utan då måste du ansöka om fortsättning på den sänkta medlemsavgiften på det ovan nämnda sättet. Medlemmen förbinder sig samtidigt att meddela förbundets kansli genast då det inte längre finns grunder för sänkt medlemsavgift.

Du kan läsa mer om sänkt medlemsavgift här.

 • Specialutbildades arbetslöshetskassa (Erko)

Är jag medlem i Specialutbildades arbetslöshetskassa och hur kan jag kolla upp saken?

En löntagarmedlem i Talterapeutförbundet kan också bli medlem Specialutbildades arbetslöshetskassa om medlemmen så önskar, och arbetslöshetskassans årsavgift ingår i förbundets medlemsavgift. Anslutandet sker antingen i samband med att du blir medlem i förbundet, eller senare genom att meddela om det skriftligen till förbundets kansli.

Du kan kontrollera ditt medlemskap genom att logga in i Erko:s e- tjänst. Inloggningen sker via Suomi.fi- identifieringen exempelvis med hjälp av nätbankkoder. Ifall inloggningen lyckas är du medlem i Erko. Ifall du nyligen blivit medlem syns inte dina uppgifter ännu i e- tjänsten.

Du kan också kontrollera ditt medlemskap i Erko genom att kontakta förbundets kansli.

Jag har blivit arbetslös, vad skall jag göra?

Ifall du blir arbetslös bör du meddela om det till arbets- och näringsbyrån senast den första arbetslösa dagen. För att erhålla inkomstrelaterad dagpenning bör du kontakta din egen arbetslöshetskassa så fort som möjligt. Därifrån får du rådgivning angående ansökan om dagpenning. Efter ca två veckors arbetslöshet kan du ansöka om arbetslöshetsersättning antingen från arbetslöshetskassan eller Fpa. Som medlem i Specialutbildades arbetslöshetskassa Erko skall du skicka in en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till Erko.

Ytterligare information och instruktioner finner du på Erkos webbsidor.

En medlem har rätt till sänkt medlemsavgift under månader då man inte får lön

Du kan ansöka om sänkt medlemsavgift skriftligen med en ansökan om sänkt medlemsavgift. Skriv ut ansökan och lämna in den ifyllda ansökan med bilagor till förbundets kansli per post till adressen Finlands talterapeutförbund rf, Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors. Du kan också skanna eller ta en bild på ansökan och bilagorna och skicka dem per epost till toimisto@puheterapeuttiliitto.fi. Vänligen använd då en säker epostkontakt, som du kan få av oss vid begäran. Efter att din ansökan har kommit in till förbundets kansli, gör kontorsföreståndaren ett beslut och en uträkning av de sänkta medlemsavgifterna.

Permittering, hur skall jag göra?

Med permittering avses att arbetsgivaren tillfälligt avbryter avtalsbaserat arbete och betalning av avtalsbaserad lön, medan anställningsförhållandet i övrigt består. Arbetsgivaren kan permittera arbetstagaren av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker, eller ifall arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt. Permitteringen kan gälla tillsvidare eller för en viss tid. Permitteringen kan abryta arbetet helt och hållet eller förkorta den ordinarie arbetstiden per dag eller vecka.

Du hittar instruktioner för permitteringssituationer på Erko:s webbsidor.

 • Yrkesutövning

Hur skall jag göra, då jag som medlem börjar arbeta som yrkesutövare?

Då du börjar arbeta som yrkesutövare heltid eller som bisyssla bör du meddela om det till Talterapeutförbundet. Enklast är det att göra det med hjälp av medlemsblanketten på medlemssidorna.

Alla yrkesverksamma personer inom hälsovården, såsom talterapeuter samt företag som anställer talterapeuter, skall ha en patientförsäkring för ansvar ifall av personskador som avses i patientskadelagen. Patientförsäkringen bör tecknas innan man inleder verksamheten som självständig yrkesutövare. Du kan ansluta dig till patientförsäkringen som förbundet erbjuder som medlemsförmån med samma medlemsblankett eller med en skild anslutningsblankett. Talterapeutförbundet betalar försäkringspremien som medlemsförmån för de medlemmar som anslutit sig till försäkringen.

Då man blir företagare krävs det att man fyller i blanketter och uträttar ärenden med olika myndigheter. Du kan bekanta dig med Grundanvisningarna för yrkesutövare (på finska) här samt också med annat material angående yrkesutövning som förbundet har framställt. Anvisningarna fungerar som en minneslista över alla de ärenden som en yrkesutövare måste uträtta, samt ger också annan information om att utöva yrket. Vi hoppas att de kan vara till glädje och nytta också för talterapeuter som har varit företagare en längre tid.

Är jag en löntagare om jag också är företagare på deltid?

Ifall yrkesutövandet är en bisyssla och du får dina huvudsakliga inkomster från ett lönearbete, klassas du som löntagare. Du har ändå rätt till de viktiga försäkringsförmånerna som är riktade till företagare. Som löntagare ingår medlemskapet i arbetslöshetskassan i din medlemsavgift. Ytterligare information om medlemsavgifterna hittar du här.

 • Försäkringar som medlemsförmån

Vilka försäkringar finns att få via förbundet?

En yrkesverksam person inom hälsovården måste ha en ikraftvarande patientförsäkring. Arbetsgivaren ansvarar för försäkringarna för en yrkesverksam person som har ett anställningsförhållande eller en tjänst, men en självständig yrkesutövare måste själv teckna en patientförsäkring.

Talterapeutförbundet erbjuder en patientförsäkring som en medlemsförmån som ingår i medlemsavgiften för de medlemmar som är verksamma som yrkesutövare som huvud- eller bisyssla. Villkoren för att ansluta sig till patientförsäkringen är att den sökande utövar yrket heltid eller som bisyssla, är en legitimerad talterapeut samt ordinarie medlem i förbundet.

Finlands Talterapeutförbund rf har tecknat följande försäkringar för sina medlemmar:

 • Grupppatientförsäkring
 • Gruppolycksfallsförsäkring
 • Yrkesmässig gruppansvars- och rättskyddsförsäkring

Ytterligare information om försäkringarna hittar du på medlemssidorna.

Jag behöver ett intyg på de försäkringar som jag har via förbundet för att kunna delta i konkurrensutsättningen, hur skall jag göra?

De instanser som köper tjänster förutsätter alltid i sina konkurrensutsättningar att det finns ett aktuellt försäkringsintyg. Försäkringsintyget får vara högst tre månader gammalt. Som medlem kan du vid skild begäran få ett intyg över de försäkringar som är i kraft via förbundet. Du kan skicka din begäran till adressen toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.

Vänligen minns att dina medlemsuppgifter och medlemsavgiftsbetalningar bör vara uppdaterade och i ordning i medlemsregistret, så att du kan försäkra dig om att medlemsförmånerna som du har rätt till, såsom försäkringarna, är i kraft. Som medlem är du själv ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade, eftersom vi inte får informationen någon annanstans ifrån. Ansvaret för korrekt betalning av medlemsavgifter ligger hos medlemmen.

 • Puheterapeuttien Kustannus Oy

Vad är Puheterapeuttien Kustannus?

Puheterapeuttien Kustannus Oy är ett bolag som ägs helt och hållet av Finlands Talterapeutförbund och som anordnar yrkesinriktad fortbildning inom talterapibranschen samt förlägger och publicerar material relaterat till talterapeutyrket. Som medlem får du Puheterapeuttien Kustannus Oy:s utbildningar och publikationer till medlemspris. Ytterligare information hittar du här.

Jag vill beställa Kat- testet, hur skall jag göra?

Du kan beställa Kat- testet samt annat material som publicerats av Puheterapeuttien Kustannus Oy här. Som medlem får du Puheterapeuttien Kustannus Oy:s utbildningar och publikationer till medlemspris.

 • Sök en talterapeut

Jag letar efter en talterapeut, kan jag få hjälp med detta?

På våra webbsidor hittar du funktionen Sök en talterapeut, med hjälp av vilken du kan söka efter privata talterapeuter områdesvis. I förteckningen ser du de medlemmar av Talterapeutförbundet som har önskat offentliggöra sina uppgifter där. Förteckningen innehåller inte företag som erbjuder talterapiservice.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Bästa medlem! Kontakta gärna förbundets kansli med låg tröskel. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Ifall du inte är säker på vem av oss du skall kontakta, kan du alltid skicka epost till toimisto@puheterapeuttiliitto.fi eller fråga din egen förman, förtroendeman eller förbundets verksamhetsledare. Förbundets verksamhetsledare Heta Piirto diskuterar gärna med medlemmar och ger råd angående individuella intressebevakningsfrågor (rådgivning för personer i anställningsförhållanden, företagare och studerande). Vänligen kontakta henne genom att ringa (040 505 2019) eller skicka epost till heta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi. Ni kan också via epost komma överens om en tidpunkt för diskussion.

Ge respons och hjälp oss att utveckla vår service.
toimisto@puheterapeuttiliitto.fi