Medlemskap i Talterapeutförbundet kan sökas av legitimerade talterapeuter eller logopedistuderande i Finland.

Personer som är intresserade av talterapiverksamhet kan ansluta sig till Talterapeutförbundet som understödande medlemmar. Understödande medlemmar får tidningen Puheterapeutti samt Puheterapeuttien Kustannus Oy:s utbildningar och produkter till medlemspris.

Du blir medlem i Talterapeutförbundet genom att fylla i medlemsblanketten.

Medlemsavgifter

  • Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar är 1,25 % av förvärvsinkomsten.
  • För studerandemedlemmar är avgiften 36 euro per år.
  • Pensionärsmedlemmar är befriade från avgiften. Ifall en pensionärsmedlem vill ha den tryckta Puheterapeutti-tidningen är avgiften 50,00 euro per år.
  • Avgiften för understödande medlemmar är 100 euro per år.
  • Avgiften för understödande samfund som medlemmar är 500 euro per år.

Välkommen med i förbundet och dess verksamhet!