ICF on nähty tarpeellisena viitekehyksenä toimintakyvyn laaja-alaisessa arvioinnissa, mutta sen käyttö vaatii teoreettisen opiskelun lisäksi soveltavaa työotetta sekä aikaa ja mahdollisuuksia pohtia muutoksia työrutiineihin.

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia alkusysäyksenä ICF-työskentelylle ja toivomme sen edesauttavan monien käytännöllisten ja hyödyllisten oivallusten syntymistä.

ICF-luokituksesta on mahdollista räätälöidä itselleen toimiva työkalu, ICF-työskentelyyn on vain varattava riittävästi aikaa.