Puheterapeuttien Kustannus Oy on Suomen Puheterapeuttiliiton kokonaan omistama yhtiö, joka järjestää puheterapia-alaan liittyvää ammatillista täydennyskoulutusta sekä kustantaa ja julkaisee alaan liittyvää materiaalia.

Puheterapeuttien Kustannus Oy:n toimisto sijaitsee Puheterapeuttiliiton tiloissa ja liiton henkilökunta hoitaa myös yhtiön käytännön tehtäviä.

Puheterapeuttien Kustannus Oy:llä on hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa, johon liiton hallitus määrää edustajan.

Puheterapeuttien Kustannus Oy järjestää vuosittain koulutustilaisuuksia, muun muassa Puheterapeuttien täydennyskoulutuspäivät, joiden toteutuksesta vastaa koulutustoimikunta. Suomen Puheterapeuttiliiton paikallisosastot voivat myös järjestää ammatillista koulutusta yhteistyössä Puheterapeuttien Kustannus Oy:n kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja
Heta Piirto
heta.piirto(at)puheterapeuttiliitto.fi