Puheterapeuttiliiton jäsenet kuuluvat jäseninä 17 alueelliseen paikallisyhdistykseen, joita kutsutaan paikallisosastoiksi.

Paikallisosaston toimintaa ohjaa ja toteuttaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-6 jäsentä. Paikallisosastot järjestävät alueellaan koulutusta ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä huolehtivat tiedotustoiminnasta jäsenten ja liiton välillä.

Paikallisosasto määräytyy jäsenen päätoimisen toimipaikan mukaan. Jos toimipaikkaa ei ole, paikallisosasto määräytyy jäsenen asuinpaikan mukaan. Ammatinharjoittaja­puheterapeutit, jotka pitävät vastaanottoa kotiosoitteessaan, opiskelijajäsenet ja eläkeläisjäsenet kuuluvat kotiosoitteensa mukaiseen paikallisosastoon.

Jäsen voi kuulua vain yhteen paikallisosastoon.