Puheterapeuttiliiton jäsenet kuuluvat jäseninä 17 alueelliseen paikallisyhdistykseen, joita kutsutaan paikallisosastoiksi.

Paikallisosaston toimintaa ohjaa ja toteuttaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-6 jäsentä. Paikallisosastot järjestävät alueellaan koulutusta ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä huolehtivat tiedotustoiminnasta jäsenten ja liiton välillä.

Paikallisosasto määräytyy työpaikan sijaintikunnan mukaan. Ammatinharjoittaja­puheterapeutit, jotka pitävät vastaanottoa kotiosoitteessaan, kuuluvat kotiosoitteensa mukaiseen paikallisosastoon.