Näyttöön perustuva puheterapia rakentuu kolmesta osatekijästä: puheterapeutin kliinisestä kokemuksesta, asiakkaan näkökulman huomioimisesta ja tutkimustiedosta.

Open access –resurssit ja uusimman tiedon seuraaminen

Kliininen kokemus ja asiakkaan näkökulman huomioiminen ovat työssämme vahvoilla, mutta tutkimustiedon hyödyntämistä hankaloittaa tieteellisten artikkelien maksullisuus. Yliopistosektorilla työskenteleviä lukuun ottamatta harvalla puheterapeutilla on omalta työkoneelta pääsy tieteellisiin tietokantoihin.

Tähän dokumenttiin on koottu tietoa niistä resursseista, jotka ovat kaikkien saatavilla. Näitä open access -lähteitä voi käyttää vastausten etsimiseen käytännön työstä nouseviin kysymyksiin ja uusimman tiedon seuraamiseen.