ICF har ansetts som en nödvändig referensram för en övergripande bedömning av funktionstillståndet, men för att kunna använda klassifikationen krävs förutom teoretiska studier också ett tillämpat arbetssätt samt tid och möjligheter att fundera på förändringar i arbetsrutinerna.

Syftet med denna guide är att vara den första impulsen för ICF-arbetet och vi önskar att den främjar uppkomsten av många praktiska och nyttiga idéer.

Det är möjligt att skräddarsy ICF-klassifikationen till ett fungerande verktyg, man ska bara reservera tillräckligt med tid för ICF-arbetet.