SYÖMISEN HAASTEET AUTISMIKIRJON LAPSILLA JA NUORILLA