VOIMAVARAKESKEINEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖN KOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE 2024–2025

Ilmoittautuminen koulutukseen on 31.5. 2024 mennessä.

Lue lisää