Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, Osa II