Lasten puhehäiriöiden arviointi ja kuntoutus -koulutus (Speech Sound Disorders (SSD) in Children: Classification and Treatment Guidelines)

Laajuus: 2 op

Suoritustapa: osallistuminen lähiopetukseen, itsenäinen työskentely, verkkotehtävät

Hinta: Koulutus on maksuton, matka- ja majoituskulut sekä lounas omakustanteisesti.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen