Kommenttipyyntö Lasten ja nuorten puheterapiakuntoutuksen -suositukseen

Puheterapian tarvetta ja määrää tulee arvioida asiakkaan yksilöllisen tilanteen perusteella. Tehtävä on kuitenkin haastava eikä Suomessa tai kansainvälisesti ole ollut yksilölliseen tarveharkintaan perustuvaa, puheterapeuttisesta osaamisesta nousevaa mallia, joka auttaisi tässä työssä.

Puheterapeuttiliiton asettama työryhmä on tehnyt suosituksen, joka on tarkoitettu konkreettiseksi työvälineeksi kaikille alle 18-vuotiaiden puheterapiakuntoutuksen tarvetta ja määrää suosittaville ja siitä päättäville tahoille. Suositus perustuu työryhmän kliiniseen kokemukseen, tutkimusnäyttöön sekä nykyiseen kansalliseen toimintamalliin kuntoutuksen järjestämisessä.

Suositus on nyt avoimesti kommentoitavana ja pyydämme sinua antamaan palautetta siitä. Mikäli koet, ettet ole oikea henkilö kommentoimaan suositusta, lähetäthän materiaalin organisaatiossasi eteenpäin. Materiaalin saa myös lähettää eteenpäin muille asianosaisille tahoille. Palaute on tärkeää, jotta ymmärrämme kuinka hyvin suositus sopii käyttöön ja kuinka sitä tulisi vielä kehittää. Tätä työversiota muokataan vielä eikä sitä saa ottaa omaan käyttöön ennen suosituksen varsinaista julkaisua myöhemmin tänä vuonna.

Toivomme, että tutustut suositukseen ja mahdollisuuksien mukaan kokeilet sen soveltamista. Voit antaa palautetta  Google forms –kyselylomakkeella.

Kyselyssä on niin monivalintakysymyksiä kuin avoimia tekstikenttiä. Voit vastata haluamiisi kohtiin. Halutessasi voit myös kirjoittaa kommenttisi suoraan Word-dokumenttiin ja lähettää kommentoidun dokumentin sähköpostitse työryhmän puheenjohtaja Sirpa Tarvaiselle osoitteeseen sirutar@gmail.com. Huomioithan kuitenkin, että tällöin vastaaminen nimettömästi ei onnistu.

Vastaukset pyydämme lähettämään pe 1.4.2022 mennessä.

Palautteista tehdään myös tutkimus

Tutkimuksen alustavana tarkoituksena on selvittää millaisen vastaanoton suositus saa, suosituksen realistisuutta ja käytettävyyttä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaukset tallentuvat nimettömästi. Tietoja käsittelevät työryhmän jäsenet eikä tietoja luovuteta muille osapuolille. Suosituksen lukemiseen menee 20–60 minuuttia. Kyselylomakkeeseen vastaaminen kestää 5–20 minuuttia. Ennakoitu osallistujamäärä tutkimukseen on noin 150. Voit antaa palautetta suosituksesta vaikka et osallistuisikaan tutkimukseen. Tutkimuksen ennakoidaan kestävän vuoden 2024 loppuun. Tutkimuksen päätyttyä aineisto anonymisoidaan eli siitä poistetaan mahdolliset tunnistettavat tiedot. Anonymisoinnin jälkeen aineisto voidaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti tallentaa avoimeen datapankkiin. Avoimessa datapankissa aineisto on myös muiden alan tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä.

Den färdiga rekommendationen kommer att översättas till svenska. Vi beklagar att materialet hittills finns bara på finska.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja työryhmän puheenjohtaja Sirpa Tarvaiselta (sirutar@gmail.com).

Kiitämme sinua mitä lämpimimmin ajastasi ja osaamisestasi suosituksen kehittämisessä!

Ystävällisin terveisin
Suositustyöryhmä

Pyydämme ystävällisesti välittämään materiaalin oman verkoston kuntoutustyöryhmille, sekä muille keskeisille tahoille, mikäli ne jakelusta uupuvat. Jakelulistan näet täältä.