Hakukuulutus Hyvät puheterapiakäytännöt -työryhmän puheenjohtajaksi

Vuonna 2022 käynnistetään Puheterapeuttiliiton neljäs Hyvät puheterapiakäytännöt -työryhmä. Suosituksen aihe on vielä avoin. Työryhmä kootaan valitun aiheen ja puheenjohtajan ympärille erillisellä haulla.

Olisiko sinulla ehdotus suosituksen aiheeksi sekä valmiutta ryhtyä suosituksen osa-aikaiseksi työntekijäksi? Puheenjohtaja perehtyy työaikansa puitteissa (noin 1 pvä viikossa) tutkimuksiin, jakaa tehtävät muulle työryhmälle sekä on vastuussa suosituksen kirjoittamisesta.

Työryhmän koko on 5–7 jäsentä. Työskentelyn on tarkoitus alkaa vuoden 2022 aikana. Kokoukset ja ansionmenetykset korvataan liiton kulukorvausohjesäännön mukaisesti. Kokousmatkat Helsinkiin liiton toimistolle korvataan, työryhmän on mahdollista kokoontua myös videovälitteisesti.

Työryhmän tehtävänä on perehtyä aiheesta aiemmin julkaistuihin puheterapiasuosituksiin, tehdä tiedonhakuja ja arvioida tutkimusten laatua. Löydettyjen tutkimusartikkelien joukosta seulotaan ne interventiotutkimukset, jotka ovat laadukkaasti toteutettuja ja joiden tuloksilla on merkitystä myös suomenkielisen puheterapian kannalta. Kustakin suositukseen valitusta tutkimuksesta, sen menetelmistä, kuntoutuksen keinoista ja tuloksista kirjoitetaan yhteenveto, joiden pohjalta suositus kootaan. Työryhmä sitoutuu kouluttamaan Puheterapeuttiliiton jäseniä suosituksen sisällöstä.

Lisätietoja voit kysyä toiminnanjohtaja Heta Piirrolta heta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostitse 15.10.2021 mennessä osoitteeseen toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.