Arviointi ja puheterapeuttisten testien käyttäminen etäyhteydellä poikkeusaikana

Puheterapeuttiliitto julkaisi 21.4.2020 suosituksen etäarvioinnista. Valitettavasti suosituksessa oli siteerattu Katja Koskea ja Äännekoulua väärin.

Dokumentin työstön aikana olimme yhteydessä yksittäiseen Äännekoulun työntekijään ja teimme käydyn keskustelun perusteella valitettavan virhetulkinnan.

Suosituksessa totesimme virheellisesti Äännekoulun selvittäneen, ettei Reynell-, Boehm-, Bostonin nimentätestiä ja Lukilassea saisi käyttää etäyhteydellä. Äännekoulu ei ole tehnyt tällaista selvitystä, vaan on keskustellut Psykologien kustannuksen kanssa siitä, että näistä testeistä ei voi ottaa PDF-kopiota ja näyttää niitä ruudunjaon kautta.

Olemme poistaneet suosituksesta tämän virheellisen kohdan 22.4.2020.

Virhettä pahoitellen
Heta Piirto
toiminnanjohtaja

Puheterapeuttiliitto suosittelee, että standardoituja testejä ei käytetä etäarvioinnin yhteydessä. Arvioinnin tulee poikkeusaikana perustua haastatteluun, havainnointiin, tiedonkeruuseen lähipiiriltä ja kuntouttavalta puheterapeutilta sekä muihin tehtävistöihin. Arviointien tekeminen poikkeusaikana on kuitenkin erittäin suositeltavaa ja palveluiden jatkon kannalta välttämätöntä. Suositus on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.