Webbinarium: Hur ska jag som logoped prioritera?

Logopedförbundet arrangerar ett digitalt seminarium där den finska prioriteringsmallen presenteras och diskuteras. 

I Finland har man tagit fram en prioriteringsmall baserad på funktion och förväntad nytta. Mallen baseras inte enbart på faktorer som diagnos och ålder, utan väger in faktorer som förväntad effekt, funktionell nytta, delaktighet, omgivningens behov av handledning. Ska behandling erbjudas? Vilka patienter behöver en mer intensiv insats?  

Läs mer