Vuorovaikutus kuntouttajana ja kuntoutuksen kohteena