Utbildningsdag läs- och skrivsvårigheter

Under denna digitala utbildningsdag får du ta del av flera olika perspektiv och ingångar på läs- och skrivsvårigheter från forskare och andra kunniga inom området. Logopeder, specialpedagoger, speciallärare, studenter och andra intresserade är varmt välkomna!

Läs mer