Tutustuminen SCA -viitekehykseen & Osallistavaan toimintatapaan -koulutussarja