Positiva metoder – effektiv habilitering och inlärning för autistiska barn

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma, till exempel psykologer,
logopeder och arbetsterapeuter, som jobbar med habilitering av barn med autism.

Läs mer