Ohjaaminen sekä muutosmotivaation herättely terapiatyössä