Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat