Kuntoutuksen tavoitteen asettaminen ja GAS-menetelmän käyttö