Dysartria: logopedinen arviointi ja kuntoutus

Suomen dysfagian kuntoutusyhdistys ry järjestää kaksipäiväisen koulutuksen puheterapeuteille dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta. Kahden päivän aikana aihetta käsitellään teorian, käytännön ja tapausesimerkkien kautta. Aihetta tarkastellaan myös suhteessa dysfagiaan. Myös logopedian maisterivaiheen opiskelijoiden on mahdollista osallistua koulutukseen.

ilmoittautuminen 1.11.2021 mennessä

Lue lisää