Suomen Puheterapeuttiliitto ry julistaa haettavaksi opiskelijastipendit

Suomen Puheterapeuttiliitto tukee opiskelijastipendeillä perusopintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijajäseniään. Stipendit myönnetään hakemuksesta Puheterapeuttiliiton opiskelijajäsenille pro gradu -työtä varten. Stipendin arvo vuonna 2024 on 400 euroa.

Hakemus toimitetaan 11.3.2024 mennessä. Hakuohjeet löydät jäsensivujen valikosta Opiskelijat > Opiskelijastipendit sekä sähköpostin jäsentiedotteesta 8.2.2024.