Suomen Puheterapeuttiliitto ry julistaa haettavaksi apurahat 25-vuotisjuhlarahastosta

Suomen Puheterapeuttiliiton 25-vuotisjuhlarahaston tarkoituksena on tukea ja edistää puheterapia-alan tutkimusta, koulutusta ja julkaisutoimintaa.

Apurahat jaetaan hakemusten perusteella liiton varsinaisille jäsenille.

Tällä kertaa haku kohdennetaan julkaisutoimintaan, jonka lopputuotos on kaikkien puheterapeuttien saavutettavissa kustannuksetta.

Liiton hallitukselle osoitetussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee selvittää hankkeen sisältö, sen eritelty kustannusarvio sekä suunnitelma aikataulusta ja julkaisuväylästä. Hakijan tulee myös ilmoittaa muusta hankkeeseen mahdollisesti saadusta tuesta. Apurahaa on jaossa yhteensä 30 000 €. Huomaathan, että myönnetty apuraha on saajalle verollista tuloa.

Hankkeet ja niille myönnetyt tuet julkaistaan Puheterapeutti-lehdessä.

Hakuaika on 6.3.–30.4.2023.
Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella toimisto@puheterapeuttiliitto.fi.
Kirjoita viestin otsikoksi Apurahahakemus.

Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kokouksessaan kesäkuussa 2023.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan saajille kirjallisesti. Apuraha maksetaan hakijan anomuksessaan ilmoittamalle pankkitilille 15.8.2023 mennessä. Loppuselvitys apurahan käytöstä lähetetään liiton hallitukselle 30.11.2023 mennessä tai hankkeen aikataulun sallimissa puitteissa erikseen sovittavana ajankohtana.

Lisätietoja heta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi