Kuinka paljon puheterapiaa olisi sopivasti tälle lapselle?

Vastausta tähän kysymykseen voi nyt pohtia uuden työkalun avulla. Puheterapeuttiliiton suositus lasten ja nuorten puheterapiakuntoutuksen tarpeen ja määrän arvioinnista on julkaistu. Se löytyy täältä.

Suosituksen tarkoitus on tukea asiantuntijoita puheterapiakuntoutuksen tarpeen ja määrän arvioinnissa. Se on tarkoitettu pohjaksi moniammatilliselle keskustelulle, ja se tarjoaa perusteita päätöksenteon tueksi. Suositusta voivat hyödyntää esimerkiksi kuntouttava ja arvioiva puheterapeutti sekä puheterapian tarvetta arvioivat ja kertamääristä päättävät muut ammattilaiset.