Ehdota Akava-yhteisön yrittäjäpalkinnon saajaa

Kuka akavalainen yrittäjä tai ammatinharjoittaja ansaitsisi saada yrittäjäpalkintomme? Palkinnolla tuodaan esille yrittäjyyden tärkeää merkitystä yhteiskunnallemme, talouskasvulle ja työllisyydelle. Katso ohjeet ja tee ehdotuksesi 17. kesäkuuta 2022 mennessä.

Mikä palkinto?

 Akava-yhteisön yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja työllisyydelle.

Kuka voi saada palkinnon?

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä tai henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi.

Kuka voi ehdottaa palkittavaa?

Ehdotuksia palkinnon saajista voi tehdä kuka tahansa Akavan liittoon kuuluva henkilö, Akavan jäsenjärjestöt sekä AKY – Akavalaiset yrittäjät ry.

Yrittäjänä voit itse ehdottaa itseäsi palkinnonsaajaksi. Jätä turha vaatimattomuus pois ja kehu kaveria tai itseäsi ja saavutuksiasi!

Mitä ehdotuksesta pitää käydä ilmi?

Ehdotuksesta on tultava ilmi:

 • Yrittäjäpalkintoehdokkaan nimi sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Jos mahdollista, liitä ehdotukseen ehdokkaan ansioluettelo.
 • Jos yrittäjyyspalkintoehdokkaaseen liittyy myös yritys, yrityksen verkkosivuosoite ja y-tunnus.
 • Perustelut, miksi kyseisen ehdokkaan tulisi saada palkinto, kuten:
  • Mitä ehdokas on tehnyt yrittäjänä tai yrittäjyyden edistämiseksi? Onko hän esimerkiksi toiminut useissa yrityksissä vai saanut jonkin yrityksen kasvuun? Onko jotain, joka liittyy hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tai vastuullisuuden ja eettisten arvojen huomioimiseen?
  • Lisäksi voi tuoda esiin, miten yrittäjä on pystynyt uudistamaan liikeideaansa äkillisesti muuttuneessa tilanteessa, kuten koronakriisin aikana ja/tai miten innovaatiokyky, ammattitaito ja koulutus on näkynyt kykynä joustaa toimintaympäristön muutosten mukaan.
  • Onko henkilö toimillaan edistänyt muuten yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä asenneilmapiiriä Suomessa?
  • Jos ehdokkuus liittyy yritykseen, sisällytä ehdotukseen tietoa yrityksen tunnusluvuista ja menestyksestä. Mitä ainutkertaista yrityksessä, sen toiminnassa tai kasvussa on ollut?
 • Mihin Akavan liittoon ehdokas kuuluu?
 • Yhteystiedot henkilöön, jolta voi saada lisätietoa yrittäjäpalkintoehdokkaasta, jos ei sama kuin sähköpostin lähettäjä.

Minne ehdotus toimitetaan?

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintotyöryhmän sihteerille osoitteeseen piia.rekila@akava.fi 17.6.2022 mennessä. Merkitse sähköpostin aihekenttään Yrittäjäpalkintoehdotus. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisena. Akavan hallitus päättää palkinnonsaajasta yrittäjäpalkintoryhmän ehdotuksesta ja palkinnon antamisen ajankohdasta.

Mitä on palkintona?

Osaaminen takaa menestyksen. Palkintona on yrittäjän osaamisen kehittämiseen tarkoitettu 5 000 euron rahoitus ja Danske Bankin tarjoama palvelupaketti. Yrittäjä voi itse päättää, mihin koulutukseen tai muuhun yrityksen osaamispohjan kehittämiseen hän käyttää palkintorahan. Lisäksi tuemme kotimaista taidetta ja kulttuuria, joten palkinnoksi saa myös suomalaisen taiteilijan grafiikkaa.

Ketkä on palkittu aiemmin?

Tähän mennessä palkinnon ovat saaneet:

2011: DI Pekka Jussila

2012: KTM Timo Rope

2013: MMM Tiina Harrinkari ja MMM Tommi Yrjölä

2014: Tekniikan tohtori Jukka Jokiniemi

2015: KTM Tomi ja Annukka Lantto

2016: Fysioterapeutti Susanna Antikainen

2017: MMM Juha Hemminki

2018: DI, FM Antti Hätinen

2019: KTM Kasper Pöyry

2020: OTK Maret Puhk

2020: kunniamaininta vapaiden taiteilijoiden tukija tanssitaiteen maisteri Outi Järviselle

Mistä lisätietoa?

Palkinnon ohjesääntö sisältää tarkemmat tiedot siitä, mihin erityisesti kiinnitetään huomiota palkinnon saajaa valittaessa. Ohjesääntö on osoitteessa www.akava.fi/yrittajapalkinto

Lisätietoja

Timo Saranpää, ekonomiyrittäjä ja palkintoryhmän puheenjohtaja

timo.saranpaa@ekonomit.fi, puh. 050 523 6005

Piia Rekilä, palkintoryhmän sihteeri

piia.rekila@akava.fi, puh. 044 300 9484