Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut

Kuntapöytä avasi julkisen sektorin palkkaneuvottelut kokonaan uudessa tilanteessa. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien välillä.

Näin ollen työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi ”katto”, jota muut toimialat eivät voi ylittää.

Nyt tammikuussa käynnistyneissä neuvotteluissa jukolaisten keskeisiä tavoitteita ovat palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen.

Palkkaohjelma tarkoittaa muusta palkankorotuksista erillistä, nimenomaan peruspalkkatason korotukseen korvamerkittyä rahapottia. Nyt useissa ja erityisesti naisvaltaisissa tehtävissä peruspalkkataso on aivan liian alhainen tehtävien vaativuuteen nähden.

Työaikasuojelun parantaminen pitää sisällään useita työntekijän työpäivään liittyviä käytäntöjä, muun muassa:

– kaiken työhön sidonnaisen ajan, kuten työhön liittyvän matkustamisen, korvaaminen
– etätyön tukeminen sopimusmääräyksiä kehittämällä
– lepotaukokäytäntöjen yhdenmukaistaminen.

JUKO pitää tärkeänä palkallisten perhevapaiden tasaisempaa jakautumista 1. elokuuta 2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti. Tavoitteena on myös palkallinen omaishoitovapaa. Lisäksi haluamme edistää sukupuolineutraalin terminologian käyttöä.

JUKO kertoo  kuntasektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluista kotisivullaan www.juko.fi. Aihetta voi seurata myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta.