Opiskelijastipendit on haettavissa 15.10.2021 mennessä

Suomen Puheterapeuttiliitto tukee opiskelijastipendeillä perusopintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijajäseniään. Stipendit myönnetään hakemuksesta Puheterapeuttiliiton opiskelijajäsenille pro gradu -työtä varten. Stipendin arvo vuonna 2021 on 400 euroa.

Stipendihakemus tulee tehdä henkilökohtaisesti, vaikka pro gradu -työ olisi tehty parityönä. Vapaamuotoinen hakemus liitteineen osoitetaan Puheterapeuttiliiton hallitukselle. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus sisältää kaikki pyydetyt liitteet.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • pro gradu -työn aihe ja eteneminen: aineiston keruu, kirjallisuuskatsauksen/teoriataustan valmistuminen, tulosten analysointi sekä arvioitu valmistumisajankohta
 • opintojen tämänhetkinen vaihe: mainitse lyhyesti mitkä kurssit ovat suorittamatta sekä arvioitu valmistumisajankohta kuukauden tarkkuudella
 • perustelut rahan tarpeesta: voit hakea stipendiä kulujen korvaamiseksi myös jälkikäteen
 • selvitys mahdollisesta aktiivisuudesta opiskelijatoiminnassa.

Hakemukseen liitetään:

 • opintorekisteriote (NettiOpsu, Peppi- tai Sisu-järjestelmä, weboodi), otteen tulee sisältää kaikki suoritetut logopedian opinnot arvosanoineen ja otteessa tulisi mielellään näkyä logopedian opintokokonaisuuksien keskiarvot
 • viimeistelty tutkimussuunnitelma, vaikka opinnäytetyö olisi jo valmis
 • eritelty kustannusarvio, jos stipendiä haetaan tutkimuksen kustannuksien kattamiseen. Muussa tapauksessa hakemukseen on liitettävä selvitys erityisestä taloudellisen tuen tarpeesta.
 • todistus mahdollisesta aktiivisuudesta opiskelijatoiminnassa.

Hakemus toimitetaan 15.10.2021 mennessä:

 • sähköisenä PDF-tiedostona/-tiedostoina
 • nimeä tiedosto/tiedostot nimelläsi (sukunimi etunimi ja mitä tiedostossa on) Meikäläinen Maija stipendihakemus.pdf, Meikäläinen Maija opintorekisteriote.pdf
 • pyydä salattu sähköpostiviesti hakemuksen lähettämistä varten osoitteesta mia.ylismaa(at)puheterapeuttiliitto.fi
 • vastaa salattuun sähköpostiviestiin ja liitä liite/liitteet sähköpostin liitteeksi.

Hallitus päättää stipendien myöntämisestä joulukuun kokouksessaan.

Stipendin myöntämisestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja stipendi maksetaan hakemuksessa mainitulle pankkitilille 31.12.2021 mennessä.

Lisätietoja liiton toimistosta