Uusi sovellus tukee kuulokojeen käyttöä ja terveyden ylläpitoa

Kuulokojeen saantia joutuu jonottamaan, mutta valitettavan suuri osa kuulokojeista jää silti käyttämättä. Tätä tilannetta pyrkii korjaamaan juuri valmistunut maksuton mobiililaitteeseen ladattava Kuulorata-sovellus. Kuulolla on suuri merkitys henkisen vireyden ylläpidossa.

Kuulokojeen välittämään uuteen äänimaailmaan tottuminen vie jopa useita kuukausia. Siihen tarvitaan usein lisätukea. ”Tutkimukset osoittavat, että kuulonharjoituksista on kuulonapuvälineitä käyttäville hyötyä”, kertoo Oulun yliopiston logopedian professori, puheterapeutti Kerttu Huttunen.

Sovelluksen sisältöjen kokoamiseen on osallistunut keskeisesti Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikkö yhteistyössä Tampereen yliopistosairaalan ja HUSin kuulokeskusten puheterapeuttien kanssa.

Jo esimerkiksi kuulokojeen ottaminen säännölliseen käyttöön aloittaa kuulon kuntoutumisen: äänet vahvistuvat ja kuulumattomissa olleita ääniä tulee kuuluviin. Kun tähän kokopäiväiseen arkiäänien kuulonkuntoutukseen lisätään tehostettu kuulonharjoitusten tekeminen, saadaan lisää hyötyä.

Kuulonharjoitukset tukevat kuulotiedon käsittelyyn liittyviä aivotoimintoja, kuten kuulomuistia. Tehokas kuulon käyttö auttaa myös ylläpitämään henkistä vireyttä. Kuulokojeen käyttämättä jättäminen onkin yksi suurimmista muistisairauksien riskitekijöistä.

Kuulonharjoitusten avulla pyritään

  • totuttamaan aivoja kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden käyttöön
  • lisäämään niiden säännöllistä käyttöä
  • parantamaan niistä saatavaa hyötyä.

Sovelluksella harjoitellaan sanojen ja lauseiden tunnistusta ja musiikin kuuntelua. Harjoitella voi ilman taustahälyä, kohinahälyssä, puheensorinassa tai kaiun kanssa.

Sovelluksen teknisestä toteutuksesta on vastannut tamperelainen puheterapiapalveluja tarjoava ja kuntouttavia sovelluksia tuottava Outloud-yritys apunaan Oulun ammattikorkeakoulun harjoittelijat.

Kuulorata-sovelluksen voi ladata sovelluskaupoista Android- ja Apple-puhelimille ja tablettitietokoneille.