Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiasopimusten optiot ja niiden käyttö

Kela ei käytä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiasopimuksissa optiovuotta 2022. Ryhmäterapioiden varsinainen sopimuskausi oli 1.12.2018 – 31.12.2019. Optiovuodet 2020 ja 2021 on jo otettu käyttöön. Voimassa olevan ryhmäterapiasopimuksen mukainen terapian toteuttaminen loppuu 31.12.2021 ja sopimuksen mukaisesti Kela lähettää jokaiselle ryhmäterapiasopimuspalveluntuottajalle ilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta viimeistään 31.5.2021.

Lue lisää