Kehityksellisen kielihäiriön tietoisuuspäivää vietettiin 16.10.2020

Suomen Puheterapeuttiliiton puheenjohtaja Sirpa Tarvainen kirjoitti aiheesta Lapsinäkökulma –blogiin.