Taina Kannosto-Blomqvist Vuoden puheterapeutti

Puheterapeuttiliiton hallitus valitsi Vuoden puheterapeutiksi Taina Kannosto-Blomqvistin Turusta. Hänellä on takanaan pitkä ja monipuolinen ura puheterapeuttina. Tainan puheterapeutin sydäntä lähellä ovat tutkittu tieto ja teoriataustat.

Taina Kannosto-Blomqvist valmistui kliiniseltä puheterapiakurssilta Helsingin yliopistosta vuonna 1985 ja suoritti filosofian lisensiaatin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 1998. Taina on työskennellyt työuransa aikana kuntasektorilla terveyskeskuksessa, yliopistollisessa keskussairaalassa ja vammaisneuvolassa, yksityisenä ammatinharjoittajana niin sivu- kuin päätoimisesti ja logopedian yliopisto-opettajana.

Taina on kehittämismyönteinen ja jakaa mielellään osaamistaan. Tainan viimeaikainen suuri ponnistus on ollut Volyymi-viskositeettitestin käyttöönotto ja sen ohjaaminen henkilökunnalle TYKSissä dysfagiapotilaiden hoidon kehittämiseksi sekä nielemiskyvyn seulonnan yhtenäistämiseksi.

Taina tekee mielellään yhteistyötä kollegoiden kanssa. Hän on käynnistänyt Turun seudulla aiemmin toimineen aikuisneurologisten puheterapeuttien ryhmän uudelleen. Ryhmä kokoontui vuoden 2020 alussa ensimmäistä kertaa päivitetyllä kokoonpanolla.

Kollegan luonnehdinnan mukaan Taina kuntouttaa potilaitaan kokonaisvaltaisesti ja huolehtii potilaan edun toteutumisesta. Nuoria kollegoita Taina jaksaa ohjata, kuunnella ja tukea ammatillisissa kysymyksissä sekä puheterapeutin identiteetin etsimisessä. Tainan tekemisen taustalta paistaa palo alaamme kohtaan. Taina on se työkaveri, jollainen jokaisella tulisi olla.