Koronavirus 13.3.2020

Koronaviruksen aikana työsuhteessa työskentelevät puheterapeutit toimivat työnantajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Työssä ja ammatissa tulee toimia THL:n ja STM:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Ohjeistusten voi olettaa päivittyvän nopeastikin, joten ottakaa nämä sivut seurantaan. Yleiset ohjeet eivät koskaan sovi jokaiseen yksittäiseen tilanteeseen. Neuvoa ohjeiden soveltamiseen voi kysyä perustetuista ja mahdollisesti perustettavista uusista palvelunumeroista.

Puheterapeuttiliitto on lähestynyt puheterapiapalveluita ostavia suuria toimijoita ja pyytänyt heitä kertomaan palveluntuottajille, onko mahdollista hyödyntää etäpalveluita sopimusehtoja laajemmin pandemian aikana sekä suositusta koti-ja laitoskäyntien toteuttamisen tavoista eri tilanteissa.

Puheterapeuttien tulee lisäksi itse olla aktiivisia ja pyytää tarvittaessa julkisilta palveluiden ostajilta ohjeistusta asiakastyön toteuttamisen suhteen.

Lähettäkää mielessänne olevia kysymyksiä meille liittoon, niin pyrimme vastaamaan niihin olemassa olevan tiedon perusteella ensi viikon alussa lähtevässä jäsentiedotteessa.